Clasificare după codul ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)


ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

A10BD07

sitagliptinum + metforminum

medicamente utilizate in diabet

J05AE11

telaprevirum

antivirale de uz sistemic

B05BC01

mannitolum

substituenți de sânge și soluții perfuzabile

V07ACN1

diverse

restul produselor non-terapeutice

R02AA12

combinatii

preparate pentru zona oro-faringiană

D11AX10

finasteridum

alte preparate de uz dermatologic

M01AC06

meloxicamum

preparate antiinflamatoare și antireumatice

J01FA10

azithromycinum

antibacteriene de uz sistemic

N04BX02

entacaponum

antiparkinsoniene