ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

N05AD08

Droperidol

Sistemul nervos | Antipsihotice | Derivați butirofenonă

N05AF01

Flupentixol

Sistemul nervos | Antipsihotice | Derivați tioxanten

V09DA02

Tc 99 m - etifenina

Varia | Sistemul hepatic și reticulo-endotelial | Technețiu (99m Tc) compuși

J01CR03

Ticarcilina + acid clavulanic

Antiinfecțioase de uz sistemic | Antibacterieni beta-lactamice, peniciline | Combinații de peniciline, inclusiv inhibitori de beta-lactamază

N01AB07

Desfluran

Sistemul nervos | Anestezice generale | Hidrocarburi halogenate

R03BA07

Mometazona

Aparatul respirator | Alte medicamente pentru boli obstructive ale căilor aeriene, inhalanți | Glucocorticoizii

J05AP54

Elbasvir + grazoprevir

Antiinfecțioase de uz sistemic | Antivirale cu acțiune directă | Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV

G02CC03

Benzidamină

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali | Alte preparate ginecologice | Produse antiinflamatorii pentru administrare vaginală

J01FA09

Claritromicina

Antiinfecțioase de uz sistemic | Macrolide, lincosamide și streptogramine

B01AF02

Apixaban

Sânge și organe hematopoetice | Produse antitrombotice | Inhibitori direcți factori Xa

J05AX05

Inosina

Antiinfecțioase de uz sistemic | Antivirale cu acțiune directă | Alte antivirale

L01XA03

Oxaliplatina

Agenți antineoplazici și imunomodulatori | Alți agenți antineoplazici | Compuși de platină (Pt)