ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

C01EB17

Ivabradină

Sistemul cardiovascular
Alte preparate cardiace

D06BA01

Sulfadiazină

Preparate dermatologice
Chimioterapice pentru aplicații locale
Sulfamide

B01AC24

Ticagrelor

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Antiagregante plachetare excluzând heparina

M09AXN3

Plante

Sistemul musculo-scheletic
Alte medicamente pentru tulburări ale sistemului musculo-scheletic

L01EX04

Vandetanib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Alți inhibitori ai protein kinazei

N03AX19

Lamotrigină

Sistemul nervos
Antiepileptice
Alte antiepileptice

A10BD21

Saxagliptină + dapagliflozină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Combinații de hipoglicemiante orale

B02AB02

Inhibitor de alfa-1 proteinază umană

Sânge și organe hematopoetice
Antifibrinolitice
Inhibitori de proteinaze

V06DDN1

Aminoacizi

Varia
Alti nutrienti
Aminoacizi, inclusiv combinații cu polipeptide

N01BB20

Lidocaină + prilocaină

Sistemul nervos
Anestezice locale
Amide

A02BX02

Sucralfat

Tract digestiv și metabolism
Medicamente pentru ulcer peptic și boală de reflux gastro-esofagian
Alte medicamente pentru ulcer peptic și boală de reflux gastro-esofagian

J01FF02

Lincomicină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Macrolide, lincosamide și streptogramine
Lincosamide