ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

A10BD03

rosiglitazonum + metforminum

medicamente utilizate in diabet

N04BX02

entacaponum

antiparkinsoniene

S01EB01

pilocarpinum

produse oftalmologice

A01AB03

chlorhexidinum

preparate stomatologice

C09DA04

irbesartanum + hydrochlorothiazidum

produse active pe sistemul renină-angiotensină

J01DD02

ceftazidimum

antibacteriene de uz sistemic

A01AD02

benzydaminum

preparate stomatologice

J05AE05

amprenavirum

antivirale de uz sistemic

J05AH01

zanamivirum

antivirale de uz sistemic

V09DB07

tc 99 m - fitat

radiofarmaceutice pentru diagnostic