ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

N06DA04

Galantamina

Sistemul nervos | Medicamente anti-demența | Anticolinesterazice

L01EX08

Lenvatinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori | Inhibitori ai protein kinazei | Alți inhibitori ai protein kinazei

L01XC27

Olaratumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori | Alți agenți antineoplazici | Anticorpi monoclonali

S01CC01

Combinații

Organe senzitive | Agenți antiinflamatori și antiinfecțioase în asociere | Agenți antiinflamatorii, nesteroidieni și antiinfecțioase în combinație

C08DB01

Diltiazem

Sistemul cardiovascular | Blocante selective ale canalelor de calciu cu efecte cardiace directe | Derivați de benzotiazepină

L02BB06

Darolutamida

Agenți antineoplazici și imunomodulatori | Hormoni antagonisti și agenți înrudiți | Anti-androgeni

A10BH05

Linagliptină

Tract digestiv și metabolism | Hipoglicemiante orale | Inhibitori de dipeptidil peptidaza 4 (DPP-4)

L01XX41

Eribulină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori | Alți agenți antineoplazici

A10BD15

Dapagliflozina + metformina

Tract digestiv și metabolism | Hipoglicemiante orale | Combinații de hipoglicemiante orale

N03AX19

Lamotrigina

Sistemul nervos | Antiepileptice | Alte antiepileptice

A02BDN1

Combinații

Tract digestiv și metabolism | Medicamente pentru ulcer peptic și boală de reflux gastro-esofagian | Combinații pentru eradicarea Helicobacter pylori

L01XC21

Ramucirumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori | Alți agenți antineoplazici | Anticorpi monoclonali