Anatomic Terapeutic Chimic • B01AC25 • cangrelor

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

G03AB08

Estradiol valerat + dienogest

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Contraceptive hormonale pentru uz sistemic
Progestogeni și estrogeni, preparate secvențiale

V03AB23

Acetilcisteină

Varia
Alte produse terapeutice
Antidoturi

V08CA09

Gadobutrol

Varia
Mediu de contrast pentru rezonanța magnetica
Mediu de contrast paramagnetic

B01AE01

Desirudină

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Inhibitori direcți de trombină

L02BB06

Darolutamidă

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Hormoni antagonisti și agenți înrudiți
Anti-androgeni

N02BB04

Propifenazonă

Sistemul nervos
Alte analgezice și antipiretice
Pirazolone

J07XN08

Diverse

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte vaccinuri

L04AA33

Vedolizumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Imunosupresoare selective

N04BA07

Foslevodopa + foscarbidopa

Sistemul nervos
Agenți dopaminergici
Dopa și derivați de dopa

L01ED04

Brigatinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai limfom kinazei anaplastice (ALK)

N05AH02

Clozapină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Diazepine, oxazepine, tiazepine și oxepine

G02CXN3

Plante

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Alte preparate ginecologice