Anatomic Terapeutic Chimic • A07DA02 • opiu

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

L03AA03

Molgramostim

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunostimulante
Factori de stimulare a coloniilor

A12AXN1

Combinații

Tract digestiv și metabolism
Calciu
Calciu (Ca) în combinații

B01AD10

Drotrecogină alfa

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Enzime

A01AD11

Lidocaină + levomentol + fenol

Tract digestiv și metabolism
Preparate stomatologice
Alte preparate pentru tratament oral local

C10AA04

Fluvastatină

Sistemul cardiovascular
Hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante
Inhibitori ai HMG CoA reductazei

J07AL02

Vaccin pneumococic polizaharidic conjugat 13-valent adsorbit

Antiinfecțioase de uz sistemic
Vaccinuri cu bacterii
Vaccinuri pneumococice

A07DA53

Loperamidă + simeticonă

Tract digestiv și metabolism
Antipropulsive

C08DB01

Diltiazem

Sistemul cardiovascular
Blocante selective ale canalelor de calciu cu efecte cardiace directe
Derivați de benzotiazepină

L01EG01

Temsirolimus

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Ținta inhibitorilor de rapamicin kinază pentru mamifere (MTOR)

L01FF02

Pembrolizumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Anticorpi monoclonali și conjugați de medicamente cu anticorpi
Inhibitori Pd-1/pdl-1 (proteina de moarte celulară programată 1/ligand de moarte 1)

L01EL01

Ibrutinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai tirozin kinazei (BTK) a lui Bruton

S01BC10

Nepafenac

Organe senzitive
Agenți antiinflamatori
Agenți antiinflamatorii, nesteroidieni