RONAPREVE prospect medicament 300mg+300mg x2 SOLUȚIE INJECTABILĂ/PERFUZABILĂ ROCHE

J06BD07 casirivimab + imdevimab

Medicamentul RONAPREVE 300mg+300mg conține substanța casirivimab+imdevimab , cod ATC J06BD07 - Antiinfecțioase de uz sistemic | Imunoglobuline | Anticorpi monoclonali antivirali .

Date generale despre RONAPREVE 300mg+300mg ROCHE

Substanța: casirivimab+imdevimab

Codul comercial: W68264001

Concentrație: 300mg+300mg

Forma farmaceutică: SOLUȚIE INJECTABILĂ/PERFUZABILĂ

Cantitate: 2

Prezentare produs: cutie cu 2 flacoane de 300 mg pentru o singura utilizare, în ambalaj comun: un fl. cu casirivimab 300 mg/2,5 ml (120 mg/ml) + un fl. cu imdevimab 300 mg/2,5 ml (120 mg/ml)

Tip produs: generic

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: ROCHE FARMA AG - GERMANIA

APP deținător: ROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIA

Număr APP: 1601/2021/01

Valabilitate: 2 ani

Forme farmaceutice disponibile pentru casirivimab + imdevimab

Concentrațiile disponibile pentru casirivimab + imdevimab

120mg/ml+120mg/ml, 300mg+300mg

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu casirivimab + imdevimab

Conținutul prospectului pentru medicamentul RONAPREVE 300mg+300mg x2 SOLUȚIE INJECTABILĂ/PERFUZABILĂ ROCHE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ronapreve 300 mg + 300 mg soluţie injectabilă/perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Flacoane a câte 300 mg pentru utilizare unică, în ambalaj comun

Fiecare flacon de casirivimab conţine casirivimab 300 mg per 2,5 ml (120 mg/ml).

Fiecare flacon de imdevimab conţine imdevimab 300 mg per 2,5 ml (120 mg/ml).

Casirivimab şi imdevimab sunt doi anticorpi monoclonali umani recombinanți tip IgG1 produşi prin tehnologia ADN recombinant în celule ovariene de hamster chinezesc.

Excipient (excipienţi) cu efect cunoscut

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă/perfuzabilă. Soluţie limpede până la uşor opalescentă şi incoloră până la galben pal, cu un pH de 6,0.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Ronapreve este indicat pentru: ● Tratamentul bolii COVID-19 la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani şi peste, cu o greutate

corporală de minimum 40 kg, care nu necesită administrare suplimentară de oxigen şi care prezintă risc crescut de progresie la o formă severă de COVID-19 (vezi pct. 4.2).

● Prevenirea bolii COVID-19 la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani şi peste, cu o greutate corporală de minimum 40 kg (vezi pct. 4.2)..

Utilizarea Ronapreve trebuie să ia în considerare informații privind acțiunea Ronapreve împotriva variantelor virale alarmante. Vezi pct. 4.4 și pct. 5.1.

4.2 Doze şi mod de administrare

Administrarea se va efectua în condiţii care permit abordarea terapeutică a reacţiilor de hipersensibilitate severe, precum anafilaxia. După administrare, pacienţii trebuie monitorizaţi conform practicilor medicale locale.

Doze
Tratament
Doza la pacienţii adulţi şi la pacienţii adolescenţi cu vârsta de 12 ani şi peste, cu o greutate corporală de de minimum 40 kg este de 600 mg de casirivimab şi 600 mg de imdevimab, administrată într-o singură perfuzie intravenoasă sau prin injectare subcutanată (vezi Tabelul 1). Vezi pct. 4.4 și 5.1.
Asocierea de casirivimab cu imdevimab trebuie administrată în decurs de 7 zile de la instalarea simptomelor de COVID-19.

Prevenţie

Profilaxie post-expunere

Doza la pacienţii adulţi şi la pacienţii adolescenţi cu vârsta de 12 ani şi peste, cu greutatea corporală de minimum 40 kg este de 600 mg de casirivimab şi 600 mg de imdevimab, administrată într-o singură perfuzie intravenoasă sau prin injectare subcutanată (vezi Tabelele 1 și 2).
Asocierea de casirivimab cu imdevimab trebuie administrată cât mai curând posibil după contactul cu un caz de COVID-19.

Profilaxie pre-expunere

Doza iniţială la pacienţii adulţi şi la pacienţii adolescenţi cu vârsta de 12 ani şi peste, cu greutatea corporală de minimum 40 kg este de 600 mg de casirivimab şi 600 mg de imdevimab, administrată într-o singură perfuzie intravenoasă sau prin injectare subcutanată (vezi Tabelele 1 și 2). Ulterior, pot fi administrate doze de 300 mg de casirivimab şi 300 mg de imdevimab, într-o singură perfuzie intravenoasă sau prin injectare subcutanată, la interval de 4 săptămâni, până când profilaxia nu mai este necesară. Nu există date privind administrarea de doze repetate pe o perioadă mai lungă de 24 săptămâni (6 doze).

Doze omise
În cazul administrării de doze repetate pentru profilaxia pre-expunere, dacă se omite o doză de
Ronapreve, aceasta trebuie administrată cât mai curând posibil. Ulterior, schema de administrare trebuie ajustată pentru menţinerea unui interval adecvat între doze.

Grupe speciale de pacienţi
Vârstnici
Nu este necesară ajustarea dozelor (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă renală
Nu este necesară ajustarea dozelor (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă hepatică
Nu este necesară ajustarea dozelor (vezi pct. 5.2).

Copii şi adolescenţi
Siguranţa şi eficacitatea casirivimab şi imdevimab la copii cu vârsta sub 12 ani nu au fost încă stabilite. Nu sunt disponibile date.

Mod de administrare
Ronapreve este destinat exclusiv administrării pe cale intravenoasă sau subcutanată.

Perfuzia intravenoasă Pentru instrucţiuni detaliate referitoare la pregătirea şi administrarea Ronapreve, vezi pct. 6.6.

Tabelul 1: Instrucţiuni privind diluarea recomandate pentru Ronapreve (casirivimab şi

imdevimab) administrat în perfuzie intravenoasă

Indicaţie Doza de Ronapreve Volumul Volumul care trebuie extras din fiecare flacon terapeutică total corespunzător şi injectat într-o singură pungă de

pentru 1 perfuzie preumplută cu soluţie de clorură de doză sodiu 0,9% sau soluţie de glucoză 5% de

50-250 ml pentru administrare în asociere Tratament, profilaxie 2,5 ml din două flacoane de casirivimab 300 mg post-expunere 600 mg casirivimab

şi pentru utilizare unică (doză unică), 600 mg imdevimab 10 ml 2,5 ml din două flacoane de imdevimab 300 mg profilaxie pre- pentru utilizare unică expunere (doză inițială)

300 mg casirivimab 2,5 ml dintr-un flacon de casirivimab 300 mg pentru
Profilaxie pre- şi utilizare unică expunere 300 mg imdevimab 5 ml 2,5 ml dintr-un flacon de imdevimab 300 mg pentru (doze repetate) utilizare unică

Perfuzia trebuie administrată pe parcursul a 20-30 minute. Viteza de perfuzare poate fi redusă, perfuzia poate fi întreruptă sau oprită dacă pacientul prezintă semne ale unor evenimente adverse legate de perfuzie sau alte reacţii adverse (vezi pct. 4.4).

Injectarea subcutanată Pentru instrucţiuni detaliate referitoare la pregătirea şi administrarea Ronapreve, vezi pct. 6.6.

Injecţiile subcutanate de casirivimab şi imdevimab se vor administra consecutiv în locuri diferite ale corpului (în partea superioară a coapselor, partea superioară exterioară a braţelor sau în abdomen, cu evitarea zonei de 5 cm din jurul ombilicului şi a regiunii taliei).

Tabelul 2: Pregătirea Ronapreve (casirivimab şi imdevimab) pentru injectare subcutanată

Volumul
Indicaţie Doza de Ronapreve total Volumul care trebuie extras din fiecare flacon terapeutică pentru 1 corespunzător pentru pregătirea a 4 seringi

doză

Tratament
profilaxie 2,5 ml din două flacoane de casirivimab 300 mg pentru post-expunere 600 mg casirivimab

şi utilizare unică (doză unică), 600 mg imdevimab 10 ml 2,5 ml din două flacoane de imdevimab 300 mg pentru profilaxie utilizare unică pre-expunere (doză inițială)

Volumul
Indicaţie total Volumul care trebuie extras din fiecare flacon terapeutică Doza de Ronapreve pentru 1 corespunzător pentru pregătirea a 2 seringi

doză

Profilaxie
pre-expunere 300 mg casirivimab 2,5 ml dintr-un flacon de casirivimab 300 mg pentru

(doze şi 300 mg imdevimab 5 ml utilizare unică

repetate) 2,5 ml dintr-un flacon de imdevimab 300 mg pentru

utilizare unică

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Trasabilitate
Pentru a avea sub control trasabilitatea medicamentelor biologice, numele și numărul lotului medicamentului administrat trebuie înregistrate cu atenție.

Acțiunea împotriva variantelor SARS-CoV-2

Deciziile privind administrarea Ronapreve pentru tratament sau profilaxie trebuie să ia în considerare ceea ce se cunoaște despre caracteristicile virusurilor SARS-CoV-2 circulante, inclusiv diferențele regionale sau geografice și informațiile disponibile despre modelele de susceptibilitate ale Ronapreve. Vezi pct. 5.1.

Atunci când sunt disponibile teste moleculare sau date de secvențiere, acestea trebuie luate în considerare atunci când se selectează terapia antivirală, pentru a exclude variantele SARS-CoV-2 care s-au dovedit a avea susceptibilitate redusă la Ronapreve.

Administrarea subcutanată pentru tratamentul COVID-19

Eficacitatea clinică a Ronapreve, atunci când este administrat pe cale subcutanată, nu a fost evaluată în studiile clinice (vezi pct. 5.1). Farmacocinetica casirivimab și imdevimab în primele 48 de ore după administrarea subcutanată a dozei de 600 mg din fiecare anticorp monoclonal indică expuneri serice mai scăzute, în comparație cu administrarea intravenoasă a aceleiași doze. Nu se cunoaște dacă diferențele în ceea ce privește expunerea sistemică inițială duc la diferențe ale eficacității clinice. Se recomandă ca administrarea subcutanată să fie utilizată numai dacă administrarea intravenoasă nu este fezabilă și ar putea duce la o întârziere a tratamentului.

Reacţii de hipersensibilitate, inclusiv anafilaxie

Au fost raportate reacţii de hipersensibilitate, inclusiv anafilaxie, în asociere cu administrarea casirivimab şi imdevimab (vezi pct. 4.8). Dacă apar semne sau simptome ale unei reacţii de hipersensibilitate semnificativă clinic sau de anafilaxie, trebuie întreruptă imediat administrarea, cu instituirea tratamentului farmacologic şi/sau a măsurilor de susţinere adecvat(e).

Reacții legate de perfuzie
Au fost observate reacţii legate de perfuzie (RLP) în asociere cu administrarea intravenoasă a casirivimab şi imdevimab.

RLP înregistrate în studiile clinice au fost, în majoritate, moderate ca severitate şi au fost observate de regulă în timpul perfuziei sau în interval de 24 de ore de la administrare. Semnele şi simptomele frecvent raportate pentru aceste reacţii au inclus greaţa, frisoanele, ameţeala (sau sincopa), erupţia cutanată tranzitorie, urticaria şi congestia cutanată. Cu toate acestea, reacţiile legate de perfuzie pot fi severe sau pot pune în pericol viaţa şi pot include şi alte semne şi simptome.

În cazul apariţiei unei RLP, perfuzia poate fi întreruptă, poate fi redusă viteza de perfuzare sau poate fi oprită administrarea.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii oficiale privind interacţiunile cu alte medicamente. Casirivimab şi imdevimab sunt anticorpi monoclonali, care nu sunt excretaţi pe cale renală sau metabolizaţi de enzimele citocromului P450; prin urmare, este improbabil ca aceștia să interacţioneze cu medicamentele administrate concomitent, care sunt excretate pe cale renală sau sunt substraturi, inductori sau inhibitori ai/ale enzimelor citocromului P450.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina
Datele provenite din utilizarea casirivimab şi imdevimab la femeile gravide sunt limitate sau inexistente. Nu s-au efectuat studii la animale cu privire la toxicitatea asupra funcției de reproducere. Este cunoscut faptul că anticorpii tip imunoglobulină umană G1 (IgG1) pot traversa bariera placentară.
Nu se cunoaşte dacă posibilul transfer al casirivimab şi imdevimab generează beneficii terapeutice sau riscuri pentru fătul în dezvoltare. Cu toate acestea, întrucât casirivimab şi imdevimab acţionează direct asupra proteinei spike specifice SARS-COV-2 şi având în vedere absenţa reactivităţii încrucişate cu ţesuturile implicare în funcția de reproducere sau fetale din studiile privind reactivitatea tisulară încrucişată, nu sunt anticipate efecte negative asupra fătului în dezvoltare. Ronapreve nu trebuie utilizat pe durata sarcinii decât dacă beneficiul potenţial justifică riscul posibil pentru mamă şi făt, luând în considerare toţi factorii asociaţi cu impact asupra sănătăţii. Dacă o femeie rămâne gravidă în timp ce i se administrează acest medicament, aceasta trebuie informată despre faptul că nu se cunosc riscurile potenţiale pentru făt.

Alăptarea
Nu se cunoaşte dacă imdevimab şi casirivimab se excretă în laptele uman, dar este ştiut faptul că IgG materne trec în lapte în primele câteva zile după naştere. Întrucât casirivimab şi imdevimab au acţiune ţintită, directă asupra proteinei spike a SARS-COV-2 şi având în vedere nivelul scăzut de absorbţie sistemică după administrarea orală a anticorpilor, se poate lua în considerare administrarea Ronapreve în perioada alăptării, atunci când este indicat din punct de vedere clinic.

Fertilitatea
Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra fertilităţii.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Ronapreve nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă
În total, în studiile clinice cu casirivimab şi imdevimab au fost trataţi aproximativ 7116 subiecţi (aproximativ 4666 prin administrare intravenoasă şi 2450 prin administrare subcutanată).

Reacţiile adverse la medicament cel mai frecvent raportate sunt reacţiile de hipersensibilitate, care includ reacţii legate de perfuzie (RLP) şi reacţii legate de injectare (RLI).

Lista reacţiilor adverse prezentată sub formă de tabel
Reacţiile adverse din Tabelul 3 sunt enumerate pe clase pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă. Frecvenţele sunt definite astfel: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100 până la 1/10), mai puţin frecvente (≥ 1/1000 până la <1/100), rare (≥ 1/10 000 până la 1/1000), foarte rare (<1/10 000).

Tabelul 3: Rezumatul reacţiilor adverse identificate în studiile clinice, sub formă de tabel:

Aparate, sisteme şi organe Reacţie adversă Categoria de frecvenţă

Administrarea intravenoasă
Tulburări ale sistemului imunitar Anafilaxie Rare
Tulburări ale sistemului nervos Ameţeală* Mai puţin frecvente
Tulburări vasculare Eritem facial* Rare
Tulburări gastro-intestinale Greaţă* Mai puţin frecvente
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului Erupţie cutanată tranzitorie* Mai puţin frecvente subcutanat Urticarie* Rare
Tulburări generale şi la nivelul Frisoane* Mai puţin frecvente locului de administrare
Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii Reacții legate perfuzie Mai puţin frecvente legate de procedurile utilizate

Administrarea subcutanată
Tulburări hematologice şi Limfadenopatie Mai puţin frecvente limfatice
Tulburări ale sistemului nervos Amețeală Mai puţin frecvente
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului Prurit1* Rare subcutanat
Tulburări generale şi la nivelul Reacţii la locul injectării1 Frecvente locului de administrare 1 RLI includ eritem, prurit, echimoză, edeme, durere, sensibilitate şi urticarie * În unele cazuri, simptomele de RLP şi RLI au fost raportate ca RAM individuale.

Copii şi adolescenţi
Administrarea intravenoasă
Nu sunt disponibile date pentru pacienţii copii şi adolescenţi cu vârsta < 18 ani.

Administrarea subcutanată
În studiul COV-2069, la 66 adolescenţi cu vârsta ≥ 12 ani şi < 18 ani s-a administrat tratament cu imdevimab şi casirivimab. Profilul de siguranţă observat a fost similar cu cel înregistrat la pacienţii adulţi.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate
Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, astfel cum este menționat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

În studiile clinice au fost administrate doze de până la 4000 mg din fiecare dintre medicamentele casirivimab şi imdevimab (de aproximativ 7 ori mai mari decât doza recomandată). Profilul de siguranţă pentru doza de 8000 mg administrată intravenos nu a fost substanţial diferit de cel al dozei recomandate.

Nu se cunoaşte niciun antidot specific pentru cazurile de supradozaj cu imdevimab şi casirivimab.
Tratamentul în caz de supradozaj trebuie să constea în măsuri de asistenţă generală, cum ar fi monitorizarea semnelor vitale şi ţinerea sub observaţie a stării clinice a pacientului.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Casirivimab: Grupa farmacoterapeutică: încă nealocată. Cod ATC: încă nealocat.

Imdevimab: Grupa farmacoterapeutică: încă nealocată. Cod ATC: încă nealocat.

Mecanism de acţiune
Casirivimab (IgG1κ) şi imdevimab (IgG1λ) sunt doi anticorpi monoclonali umani recombinanţi, nemodificaţi în regiunile Fc. Casirivimab şi imdevimab se leagă de epitopi nesuprapuşi ai domeniului de legare a receptorului (receptor binding domain, RBD) proteinei spike specifice SARS-CoV-2.
Acest lucru împiedică legarea RBD de receptorul ECA2 uman, prevenind astfel intrarea virusului în celule.

Activitatea antivirală in vitro
În cadrul unui test de neutralizare a virusului SARS-CoV-2 efectuat pe celule Vero E6, casirivimab, imdevimab şi casirivimab în asociere cu imdevimab au neutralizat SARS-CoV-2 (izolat USA-WA1/2020), valorile CE50 fiind de 37,4 pM (0,006 μg/ml), 42,1 pM (0,006 μg/ml) şi, respectiv, 31,0 pM (0,005 μg/ml).

Rezistenţa
Există un risc potenţial de eşec al tratamentului prin apariţia de variante virale rezistente la casirivimab şi imdevimab administrate în asociere.

S-a evaluat activitatea de neutralizare a casirivimab, imdevimab şi casirivimab în asociere cu imdevimab împotriva variantelor proteinei S, inclusiv a variantelor alarmante/de interes cunoscute, variantelor identificate în studiile in vitro privind rezistenţa la neutralizare, şi împotriva variantelor din datele genomice disponibile public despre SARS-CoV-2, furnizate de Iniţiativa Globală privind accesul la totalitatea datelor despre virusurile gripale (Global Initiative on Sharing All Influenza Data,
GISAID). Activitatea de neutralizare a casirivimab şi imdevimab împotriva tuturor variantelor alarmante/de interes este prezentată în Tabelul 4.

Tabelul 4: Date privind neutralizarea particulelor similare virusului pseudotipate pentru secvenţa completă sau substituţii esenţiale ale proteinei S SARS-CoV-2 din variantele alarmante/de interes*, de către casirivimab şi imdevimab, în asociere şi separat

Sensibilitate
Linii cu substituţii redusă la Sensibilitate Sensibilitate la nivelul proteinei Substituţii esenţiale

testate casirivimab redusă la redusă la spike în asociere cu casirivimab imdevimab

imdevimab
B.1.1.7 (origine Secvenţa completă a nicio nicio nicio britanică/Alfa) proteinei Sa modificaree modificaree modificaree

B.1.351 (origine Secvenţa completă a nicio nicio sud-africană/Beta) proteinei Sb modificaree de 45 ori modificaree

P.1 (origine Secvenţa completă a nicio nicio braziliană/Gama) proteinei Sc modificaree de 418 ori modificaree
B.1.427/B.1.429

(origine L452R nicio nicio nicio

californiană/Epsilon) modificaree modificaree modificaree

B.1.526 (originară nicio din New York/Iota)f E484K modificaree de 25 ori nicio

modificaree
B.1.617.1/B.1.617.3

(origine L452R+E484Q nicio de 7 ori nicio

indiană/Kappa) modificaree modificaree

B.1.617.2/ AY.3 (origine L452R+T478K nicio nicio nicio

indiană/Delta) modificaree modificaree modificaree

AY.1/AY.2g (origine indiană/Delta K417N+L452R+T478Kd nicio

e de 9 ori nicio e

[K417N]) modificare modificare

B.1.621/B.1.621.1 (origine R346K, E484K, N501Y nicio nicio

columbiană/Mu) modificaree de 23 ori modificaree

C.37 (origine nicio nicio nicio peruviană/Lambda) L452Q+F490S modificaree modificaree modificaree

B.1.1.529/BA.1 Secvenţa completă a (Omicron) proteinei Sa >1013 ori >1732 ori >754 ori

a A fost testată o VLP pseudotipată care exprimă varianta completă a proteinei spike. Varianta prezintă următoarele modificări faţă de proteina spike de tip sălbatic: del69-70, del145, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H. b A fost testată o VLP pseudotipată care exprimă varianta completă a proteinei spike. Varianta prezintă următoarele modificări faţă de proteina spike de tip sălbatic: D80Y, D215Y, del241-243, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V. c A fost testată o VLP pseudotipată care exprimă varianta completă a proteinei spike. Varianta prezintă următoarele modificări faţă de proteina spike de tip sălbatic: L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G,
H655Y, T1027I, V1176F d Pentru AY.1: a fost testată o VLP pseudotipată care exprimă varianta completă a proteinei spike. Varianta prezintă următoarele modificări faţă de proteina spike de tip sălbatic: (T19R, G142D, E156G, F157-, F158-, K417N, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N). e Nicio modificare: reducere a sensibilităţii ≤ 5 ori. f Nu toate tulpinile izolate din linia New York prezintă substituţia E484K (până în februarie 2021). g Denumită frecvent şi 'Delta plus” h A fost testată o VLP pseudotipată care exprimă varianta completă a proteinei spike. Varianta prezintă următoarele modificări faţă de proteina spike de tip sălbatic: A67V, del69-70, T95I, G142D/del143-145, del211/L212I, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493R, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, N856K, Q954H, N969K, L981F. *Variante de interes/alarmante conform definiţiei Centrelor pentru controlul şi prevenirea bolilor (CDC, 2021) {https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-info.html}

Vezi Tabelul 5 pentru o listă cuprinzătoare a variantelor SARS-CoV-2 originale clasificate ca alarmante/de interes, evaluate pentru sensibilitatea la casirivimab şi imdevimab, în asociere şi separat.

Tabelul 5: Date privind neutralizarea variantelor SARS-CoV-2 alarmante/de interes de către

casirivimab şi imdevimab, în asociere şi separat

Linie cu substituţie Sensibilitate redusă la

la nivelul proteinei casirivimab în Sensibilitate redusă la Sensibilitate redusă la

spike asociere cu casirivimab imdevimab imdevimab

B.1.1.7 (origine britanică/alfa) nicio modificarea nicio modificarea nicio modificarea

B.1.351 (origine a sud-africană/beta) nicio modificare de 5 ori nicio modificarea

P.1 (origine a braziliană /Gama) nicio modificare de 371 ori nicio modificarea

B.1.617.1 (origine a

indiană/Kappa) nicio modificare de 6 ori nicio modificarea

B.1.617.2 (origine a a indiană/Delta) nicio modificare nicio modificare nicio modificarea

a Nicio modificare: reducere a sensibilităţii ≤ 5 ori.

Eficacitatea clinică
Tratamentul bolii COVID-19

Studiul COV-2067 a fost un studiu clinic randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, care a evaluat casirivimab şi imdevimab pentru tratamentul subiecţilor cu boală COVID-19 (cu infecţie cu SARS-
COV-2 simptomatică, depistată prin reacţia cantitativă de polimerizare în lanţ cu reverstranscriptază [RT-qPCR] care nu au necesitat administrare suplimentară de oxigen.

În cohorta 1 din faza 3 a acest studiu, subiecţii care nu au fost anterior vaccinați împotriva SARS-
COV-2, au fost randomizaţi în interval de 7 zile de la instalarea simptomelor pentru a li se administra o singură perfuzie intravenoasă cu 600 mg de casirivimab şi 600 mg de imdevimab (n = 1347), 1200 mg de casirivimab şi 1200 mg de imdevimab (n = 2036) sau placebo (n = 2009).

Subiecţii cohortei 1 din faza 3 a studiului prezentau cel puţin unul dintre factorii de risc specificaţi în protocol de a dezvolta o formă severă de COVID-19 (aceştia au inclus vârsta > 50 de ani, obezitate definită printr-un IMC ≥ 30 kg/m2, boli cardivasculare inclusiv hipertensiune arterială, boli pulmonare cronice inclusiv astm bronşic, diabet zaharat de tip 1 şi de tip 2, boli cronice renale inclusiv tratate prin dializă, boli hepatice cronice, sarcină şi imunosupresie).
Vârsta mediană a fost de 50 de ani (cu 13,1% dintre subiecţi având vârsta de 65 de ani sau peste) şi 51,4% dintre subiecţi au fost de sex feminin. Caracteristicile demografice şi ale bolii la momentul iniţial au fost bine echilibrate între grupurile de tratament cu casirivimab şi imdevimab şi cu administrare de placebo.

Principalul criteriu de evaluare a fost proporţia subiecţilor cu ≥ 1 spitalizare asociată cu COVID-19 sau deces de orice cauză până în ziua 29.

Tabelul 6: Rezumatul rezultatelor pentru criteriul principal de evaluare din faza 3 a studiului
COV-2067

1200 mg i.v. Placebo 2400 mg i.v. Placebo

n = 1192 n = 1193 n = 1812 n = 1790
Pacienţi în FASm cu ≥ 1 spitalizare pentru COVID-19 sau deces până în ziua 29
Reducerea riscului 72,5% 70,9%

(p < 0,0001) (p < 0,0001)
Număr de pacienţi cu 11 (0,9%) 40 (3,4%) 23 (1,3%) 78 (4,4%) evenimente

FASm: setul complet pentru analiză, modificat, a inclus toţi subiecţii cu un rezultat pozitiv la testul RT-qPCR pentru SARS-COV-2 efectuat pe proba de exsudat nazofaringian la randomizare şi care prezentau cel puţin un factor de risc pentru forme severe de COVID-19.

Timpul median până la rezoluţia simptomelor, conform înregistrărilor într-un jurnal de evidenţă zilnică a simptomelor specific studiului, a fost redus de la 13 zile în grupul cu administrare de placebo, la 10 zile în cazul grupului de tratament cu ambele doze de casirivimab şi imdevimab (p < 0,0001).

Prevenţia infecţiei COVID-19

COV-2069 a fost un studiu clinic randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo care a comparat tratamentul cu doza de 600 mg casirivimab şi 600 mg imdevimab administrată pe cale subcutanată cu placebo, pentru prevenirea infecţiei COVID-19 la contacţii familiali asimptomatici ai persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 simptomatice (cazurile de referinţă). Subiecţii nu au fost anterior vaccinați împotriva SARS-COV-2.

Subiecţii au fost randomizaţi în proporţie de 1:1 pentru a li se administra casirivimab şi imdevimab sau placebo în interval de 96 de ore de la recoltarea primei probe cu rezultat pozitiv la testul RT-qPCR pentru SARS-CoV-2 de la un caz de referinţă.

Subiecţii randomizaţi cu rezultat negativ la testul RT-qPCR pentru SARS-CoV-2 la momentul iniţial au fost repartizaţi în Cohorta A, iar cei cu rezultat pozitiv la testul RT-qPCR pentru SARS-CoV-2 au fost repartizaţi în Cohorta B.

Cohorta A
Populaţia pentru analiza primară a inclus subiecţi cu rezultate RT-qPCR SARS-CoV-2 negative şi cu serologie negativă la evaluarea iniţială. Subiecţii seropozitivi sau cu status serologic nedeterminat/indisponibil la momentul iniţial au fost excluşi din analiza primară a eficacităţii.

La nivelul populaţiei pentru analiza primară, la momentul iniţial, vârsta mediană a fost de 44 de ani (9% dintre subiecţi având vârsta de 65 de ani sau peste) şi 54% dintre subiecţi au fost de sex feminin.
Caracteristicile demografice şi ale bolii la momentul iniţial au fost bine echilibrate între grupul de tratament cu casirivimab şi imdevimab şi grupul cu administrare de placebo.

Criteriul principal de evaluare a fost proporţia subiecţilor care au dezvoltat infecţie COVID-19 simptomatică şi confirmată prin test RT qPCR până în ziua 29. S-a constatat o reducere a riscului semnificativă statistic cu 81% în dezvoltarea COVID-19 la administrarea tratamentului cu casirivimab și imdevimab, comparativ cu placebo. Într-o analiză de sensibilitate care a inclus toți subiecții negativi
RT-qPCR la momentul inițial, indiferent de statusul serologic inițial, a existat o reducere a riscului semnificativă statistic cu 82% în dezvoltarea COVID-19 la administrarea tratamentului cu casirivimab și imdevimab, comparativ cu placebo.

Tabelul 7: Analiza primară a rezultatelor obţinute în cohorta A a studiului COV-2069

casirivimab şi placebo imdevimab

(doză unică de 1200 mg)

Populaţia pentru analiza primară: subiecţi seronegativi n= 753 n= 752 la momentul iniţial

Riscul de a dezvolta COVID-19
Până în ziua 29 (criteriu principal de evaluare)

Reducerea riscului, neajustată 81% (raportul ajustat al probabilităţilor, valoare p)1 (0,17; p < 0,0001)
Număr de persoane cu evenimente 11 (1,5%) 59 (7,8%)

1 Intervalul de încredere (IÎ) cu valoarea p aferentă se bazează pe raportul probabilităţilor (grupul de tratament cu casirivimab și imdevimab, comparativ cu grupul cu administrare de placebo) calculat cu ajutorul unui model de regresie logistică în care grupul de tratament, grupul de vârstă (vârsta în ani: ≥ 12 până la < 50 şi ≥ 50) şi regiunea (din SUA vs din afara SUA) au constituit efecte categorice fixe.

Cohorta B
Populaţia pentru analiza primară a inclus subiecţi asimptomatici cu rezultate pozitive la testul RT- qPCR pentru SARS-CoV-2 şi cu serologie negativă la evaluarea iniţială.

La nivelul populaţiei pentru analiza primară, la momentul iniţial, vârsta mediană a fost de 40 de ani (11% dintre subiecţi având vârsta de 65 de ani sau peste) şi 55% dintre subiecţi au fost de sex feminin.
Caracteristicile demografice şi ale bolii la momentul iniţial au fost bine echilibrate între grupul de tratament cu casirivimab şi imdevimab şi grupul cu administrare de placebo.

Criteriul principal de evaluare a eficacităţii a fost proporţia subiecţilor care au dezvoltat infecţie
COVID-19 confirmată prin test RT qPCR până în ziua 29. A existat o reducere de 31% a riscului de a dezvolta COVID-19 la administrarea tratamentului cu asocierea casirivimab și imdevimab, comparativ cu placebo. În cadrul unei analize de sensibilitate care a inclus toţi subiecţii cu rezultate pozitive la testul RT-qPCR iniţial, indiferent de statusul serologic iniţial, s-a constatat o reducere de 35% a riscului de infecţie COVID-19 confirmată prin RT-qPCR la administrarea tratamentului cu casirivimab şi imdevimab, comparativ cu placebo.

Tabelul 8: Analiza primară a rezultatelor obţinute în cohorta B a studiului COV-2069

casirivimab şi placebo imdevimab

(doză unică de 1200 mg)

Populaţia pentru analiza primară: subiecţi seronegativi la n = 100 n = 104 momentul iniţial

Riscul de a dezvolta COVID-19
Reducerea totală a riscului până în ziua 29 (criteriu principal de evaluare)

Reducerea riscului, neajustată 31% (raportul ajustat al probabilităţilor, valoare p) (0,54; p = 0,0380)
Număr de persoane cu evenimente 29 (29%) 44 (42,3%)

1 Intervalul de încredere (IÎ) cu valoarea p aferentă se bazează pe raportul probabilităţilor (grupul de tratament cu casirivimab și imdevimab, comparativ cu grupul cu administrare de placebo) calculat cu ajutorul unui model de regresie logistică în care grupul de tratament, grupul de vârstă (vârsta în ani: ≥ 12 până la < 50 şi ≥ 50) şi regiunea (din SUA vs din afara SUA) au constituit efecte categorice fixe.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Atât casirivimab, cât şi imdevimab au prezentat FC liniară şi proporţională cu doza, la toate dozele administrate intravenos (150 până la 4000 mg din fiecare anticorp monoclonal) sau subcutanat (300 şi 600 mg din fiecare anticorp monoclonal) evaluate în studiile clinice.

Valorile medii ale concentraţiei plasmatice maxime (Cmax), ariei de sub curba concentraţiei plasmatice de la momentul 0 până la 28 zile (ASC0-28) şi concentraţiei la 28 de zile după administrare (C28) au fost comparabile după administrarea fie a unei doze unice de 1200 mg (600 mg din fiecare anticorp monoclonal) pe cale intravenoasă (182,7 mg/l, 1754,9 mg x zi/l, 37,9 mg/l, respectiv pentru casirivimab și 181,7 mg/l, 1600,8 mg x zi/l, 27,3 mg/l, respectiv pentru imdevimab), fie a unei doze unice de 1200 mg (600 mg din fiecare anticorp monoclonal) pe cale subcutanată (52,5 mg/l, 1121,7 mg x zi/l, 30,5 mg/l, respectiv pentru casirivimab și 49,2 mg/l, 1016,9 mg x zi/l, 25,9 mg/l, respectiv pentru imdevimab).

Pentru profilaxia preexpunere prin schemele de administrare intravenoasă şi subcutanată, constând în administrarea lunară a câte 300 mg de casirivimab şi imdevimab după o doză iniţială (de încărcare) de 600 mg din fiecare medicament, valorile mediane prezise ale concentraţiilor plasmatice minime de casirivimab şi imdevimab la starea de echilibru sunt similare cu cele ale concentraţiilor plasmatice medii observate în ziua 29 în cazul administrării subcutanate a unei doze unice de casirivimab și imdevimab de 1200 mg (600 mg de casirivimab şi 600 mg de imdevimab).

Absorbţie
Casirivimab şi imdevimab administrate intravenos în doză unică a câte 600 mg pentru fiecare anticorp monoclonal se corelează cu valorile maxime ale concentraţiei plasmatice la sfârşitul perfuziei. Timpul median (interval) până la atingerea concentraţiei plasmatice maxime estimate de casirivimab şi imdevimab (Tmax) după administrarea subcutanată a unei doze unice a câte 600 mg din fiecare anticorp monoclonal este de 6,7 (interval 3,4 - 13,6) zile şi de 6,6 (interval 3,4 - 13,6) zile pentru casirivimab şi, respectiv, imdevimab. După administrarea subcutanată a unei doze unice a câte 600 mg din fiecare anticorp monoclonal, casirivimab şi imdevimab au prezentat o biodisponibilitate estimată de 71,8% şi, respectiv, 71,7%.

Distribuţie
Volumul total de distribuţie estimat pe baza analizei farmacocinetice populaţionale este de 7161 l pentru casirivimab şi de 7425 l pentru imdevimab.

Metabolizare
Întrucât casirivimab şi imdevimab sunt anticorpi monoclonali umani de tip IgG, se aşteaptă ca aceştia să fie descompuşi în peptide de dimensiuni mici şi aminoacizi prin mecanisme catabolice, în acelaşi mod ca IgG de tip endogen.

Eliminare
Timpul median de înjumătăţire plasmatică prin eliminare (a 5-a, a 95-a percentilă) după administrarea unei doze de 600 mg din fiecare anticorp monoclonal a fost de 29,8 (16,4, 43,1) zile pentru casirivimab şi de 26,2 (16,9, 35,6) zile pentru imdevimab.

Copii şi adolescenţi
La pacienții adolescenți cu COVID-19 (cu vârsta de 12 ani și peste și cu o greutate corporală de minimum 40 kg incluși în COV-2067) cărora li s-a administrat i.v. o doză unică de 1200 mg, concentrația medie ± SD la sfârșitul perfuziei și la 28 de zile după administrare a fost de 172 ± 96,9 mg/l și 54,3 ± 17,7 mg/l pentru casirivimab și de 183 ± 101 mg/l și 45,3 ± 13,1 mg/l pentru imdevimab.

La adolescenții neinfectați cu SARS-CoV-2 (cu vârsta de 12 ani și peste și cu o greutate corporală de minimum 40 kg incluși în COV-2069) cărora li s-a administrat s.c. o doză unică de 1200 mg, concentrația medie ± SD la 28 de zile după administrare a fost de 44,9 ± 14,7 mg/l pentru casirivimab și de 36,5 ± 13,2 mg/l pentru imdevimab.

Farmacocinetica casirivimab şi imdevimab la pacienţii copii < 12 ani nu a fost încă stabilită.

Vârstnici
În cadrul analizei FC populaţionale, vârsta (18 până la 96 de ani) nu a fost identificată drept covariabilă cu efect semnificativ asupra FC casirivimab şi imdevimab.

Insuficienţă renală
Nu este de aşteptat ca imdevimab şi casirivimab să fie eliminaţi în proporţie semnificativă pe cale renală, din cauza greutăţii lor moleculare (> 69 kDa).

Insuficienţă hepatică
Nu se aşteaptă ca imdevimab şi casirivimab să fie eliminaţi în proporţie semnificativă pe cale hepatică.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nu au fost derulate studii privind carcinogenitatea, genotoxicitatea şi toxicitatea asupra funcţiei de reproducere cu imdevimab şi casirivimab. Nu este de aşteptat ca anticorpii monoclonali precum casirivimab şi imdevimab să prezinte potenţial genotoxic sau carcinogen. În studiile de reactivitate tisulară încrucişată efectuate cu imdevimab şi casirivimab în care s-au utilizat ţesuturi prelevate de la adulți şi maimuţe adulte precum şi ţesuturi fetale umane, nu a fost detectată nicio afinitate de legare.

Într-un studiu de toxicologie efectuat la maimuţe cynomolgus, au fost observate modificări hepatice non-adverse (creşteri minore, temporare ale valorilor AST şi ALT).

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

L- histidină monoclorhidrat monohidrat de L- histidină polisorbat 80 sucroză
Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

Flacon nedeschis: 2 ani

Flacoane de 300 mg pentru o singură utilizare, în ambalaj comun

După perforarea iniţială: medicamentul trebuie utilizat imediat şi orice cantitate de medicament rămasă trebuie aruncată.

Soluţia diluată pentru administrarea intravenoasă

Soluţia din flacon trebuie diluată înainte de administrare. Soluţia perfuzabilă preparată este destinată utilizării imediate. Stabilitatea chimică şi fizică a soluţiei după diluare a fost demonstrată pentru un interval de 20 de ore la temperatura camerei (până la 25°C) şi pentru 72 de ore la temperaturi cuprinse între 2°C şi 8°C. Din punct de vedere microbiologic, soluţia perfuzabilă preparată trebuie utilizată imediat. Dacă nu este utilizată imediat, intervalele şi condiţiile de păstrare după diluare şi înainte de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului şi, în mod obişnuit, nu trebuie să depăşească 24 ore în condiţiile păstrării la temperaturi de 2°C până la 8°C, cu excepţia cazurilor în care diluarea s-a efectuat în condiţii aseptice controlate şi validate. Dacă a fost păstrată la frigider, punga cu soluţie perfuzabilă intravenoasă trebuie lăsată să ajungă la temperatura camerei timp de aproximativ 30 de minute, înainte de administrare.

Păstrarea seringilor pentru administrare subcutanată

Seringile pregătite trebuie utilizate imediat. Stabilitatea chimică şi fizică a soluţiei înainte de utilizare a fost demonstrată pentru un interval de 24 de ore la temperatura camerei (până la 25°C) şi pentru 72 de ore la temperaturi cuprinse între 2°C şi 8°C. Dacă nu este utilizată imediat, intervalele şi condiţiile de păstrare înainte de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului şi, în mod obişnuit, nu trebuie să depăşească 24 ore în condiţiile păstrării la temperaturi de 2°C până la 8°C, cu excepţia cazurilor în care pregătirea s-a efectuat în condiţii aseptice controlate şi validate. Dacă au fost păstrate la frigider, seringile trebuie lăsate să ajungă la temperatura camerei timp de aproximativ 10-15 de minute, înainte de administrare.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C - 8°C). A nu se congela. A nu se agita. A se păstra flacoanele în cutia originală pentru a fi protejate de lumină. Pentru condiţiile de păstrare după diluarea medicamentului, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Ronapreve este furnizat în flacoane din sticlă de tip I transparentă, de 6 ml.

Ronapreve 300 mg + 300 mg soluţie perfuzabilă/injectabilă, în flacoane pentru o singură utilizare

Fiecare cutie conţine câte 1 flacon din fiecare anticorp.
Ambalaj cu două flacoane de 6 ml, din sticlă de tip I transparentă, cu dop din cauciuc butilic, care conţine un flacon a 2,5 ml de soluţie cu 300 mg de casirivimab şi un flacon a 2,5 ml de soluţie cu 300 mg de imdevimab.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Pregătirea Ronapreve pentru administrarea în perfuzie intravenoasă

Ronapreve trebuie pregătit de un profesionist din domeniul sănătăţii folosind o tehnică aseptică:

1. Se scot flacoanele de casirivimab şi imdevimab de la frigider şi se lasă să ajungă la temperatura

camerei timp de aproximativ 20 de minute, înainte de preparare.
- A nu se expune flacoanele la surse directe de căldură.
- A nu se agita flacoanele.

2. Se verifică vizual flacoanele de casirivimab şi imdevimab înainte de administrare pentru detectarea eventualelor particule şi modificări de culoare. Dacă sunt observate oricare dintre acestea, flaconul trebuie aruncat şi înlocuit cu un nou flacon.
- Soluţia din fiecare flacon trebuie să fie limpede până la uşor opalescentă, incoloră până la

galben pal. 3. Se procură o pungă preumplută pentru perfuzie intravenoasă [fabricată din policlorură de vinil

(PVC) sau poliolefină (PO)] care conţine 50 ml, 100 ml, 150 ml sau 250 ml de soluţie injectabilă de clorură de sodiu 0,9% sau de soluţie injectabilă de glucoză 5%.

4. Utilizând o seringă și un ac, ambele sterile, se extrage volumul adecvat de casirivimab şi imdevimab din fiecare flacon corespunzător şi se injectează într-o pungă de perfuzie preumplută cu soluţie injectabilă de clorură de sodiu 0,9% sau soluţie injectabilă de glucoză 5% (vezi pct. 4.2, Tabelul 1).

5. Se amestecă uşor soluţia din pungă, prin rotirea pungii. A nu se agita. 6. Ronapreve nu conţine conservanţi şi, prin urmare soluţia perfuzabilă diluată trebuie administrată

imediat.

Administrarea Ronapreve prin perfuzare intravenoasă

● Se colectează materialele recomandate pentru perfuzie:

- set de perfuzie din policlorură de vinil (PVC), PVC cu peliculă de polietilenă (PE) sau poliuretan (PU)

- filtru interior sau adăugat de 0,2 μm până la 5 μm din polietersulfonă, polisulfonă sau poliamidă pentru linia de perfuzie intravenoasă.

● Se ataşează setul de perfuzie la punga de perfuzie intravenoasă. ● Se pregătește setul de perfuzie pentru administrare. ● Se administrează întreaga cantitate de soluţie perfuzabilă din pungă cu ajutorul unei pompe de

perfuzie sau prin curgere gravitaţională printr-o linie intravenoasă care conţine un filtru steril, interior sau adăugat, de 0,2 μm până la 5 μm, din polietersulfonă, polisulfonă sau poliamidă pentru administrare intravenoasă.

● Soluţia perfuzabilă preparată nu trebuie administrată simultan cu niciun alt medicament. Nu se cunoaşte gradul de compatibilitate al soluţiei injectabile de casirivimab şi imdevimab cu soluţii şi medicamente administrabile intravenos altele decât soluţia injectabilă de clorură de sodiu 0,9% şi soluţia injectabilă de glucoză 5%.

● După terminarea perfuziei, se clătește tubulatura cu soluţie injectabilă de clorură de sodiu 0,9% sau soluţie injectabilă de glucoză 5% pentru a se asigura faptul că s-a administrat doza necesară.

● După efectuarea perfuziei intravenoase, persoanele trebuie monitorizate conform practicii medicale locale.

Pregătirea Ronapreve pentru injectarea subcutanată

Se scoate flaconul/flacoanele de casirivimab şi imdevimab de la frigider şi se lasă să ajungă la temperatura camerei timp de aproximativ 20 de minute, înainte de pregătire. A nu se expune flacoanele la surse directe de căldură. A nu se agita flacoanele.

Se verifică vizual flaconul/flacoanele de casirivimab şi imdevimab înainte de administrare pentru detectarea eventualelor particule şi modificări de culoare. Dacă sunt observate oricare dintre acestea, flaconul trebuie aruncat şi înlocuit cu un nou flacon. Soluţia din fiecare flacon trebuie să fie limpede până la uşor opalescentă, incoloră până la galben pal.

1. Ronapreve trebuie pregătit prin selectarea numărului adecvat de seringi (vezi pct. 4.2, Tabelul

2). Se procură seringi din polipropilenă de 3 ml sau 5 ml, prevăzute cu conector luer şi ace de calibrul 21 pentru transfer.

2. Utilizând o seringă și un ac, ambele sterile, se extrage în fiecare seringă volumul adecvat de casirivimab şi imdevimab din fiecare flacon corespunzător (vezi pct. 4.2, Tabelul 2); în total sunt necesare 4 seringi pentru doza totală combinată de 1200 mg şi 2 seringi pentru doza totală combinată de 600 mg. Orice cantitate rămasă de medicament se păstrează conform indicaţiilor de la pct. 6.3.

3. Se înlocuiește acul de calibru 21 utilizat pentru transfer cu un ac de calibrul 25 sau 27 pentru injectare subcutanată.

4. Acest medicament nu conţine conservanţi şi, prin urmare, seringile pregătite trebuie utilizate imediat. Dacă nu este posibilă administrarea imediată, seringile pregătite cu soluţie de casirivimab şi imdevimab trebuie păstrate la temperaturi cuprinse între 2°C şi 8°C timp de maximum 72 de ore şi la temperaturi ale camerei de până la 25ºC timp de cel mult 24 de ore.
Dacă au fost păstrate la frigider, seringile trebuie lăsate să ajungă la temperatura camerei timp de aproximativ 10 - 15 de minute, înainte de administrare.

Administrarea Ronapreve prin injectare subcutanată

● Pentru administrarea dozei de Ronapreve de 1200 mg (600 mg de casirivimab şi 600 mg de

imdevimab), se iau 4 seringi (vezi pct. 4.2, Tabelul 2) şi se pregătesc pentru injecţiile subcutanate.

● Pentru administrarea dozei de Ronapreve de 600 mg (300 mg de casirivimab şi 300 mg de imdevimab), se iau 2 seringi (vezi pct. 4.2, Tabelul 2) şi se pregătesc pentru injecţiile subcutanate.

● Din cauza volumului, se administrează injecţiile subcutanate consecutiv în locuri diferite ale corpului (în partea superioară a coapselor, partea superioară exterioară a braţelor sau în abdomen, cu evitarea unei zone de 5 cm în jurul ombilicului şi a regiunii taliei).

Eliminare
Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.
Trebuie respectate cu stricteţe punctele următoare referitoare la utilizarea şi eliminarea seringilor şi altor obiecte medicale ascuţite: ● Acele şi seringile nu trebuie reutilizate în nicio circumstanţă. ● Toate acele şi seringile utilizate trebuie puse într-un recipient pentru obiecte ascuţite (recipient

de unică folosinţă rezistent la perforare).

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Roche Registration GmbH
Emil-Barell-Strasse 1 79639 Grenzach-Wyhlen,
Germania

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/21/1601/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 12 Noiembrie 2021

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.