MICONAZOL SLAVIA prospect medicament 20mg/g SLAVIA PHARM

D01AC02 miconazol

Medicamentul MICONAZOL SLAVIA 20mg/g conține substanța miconazol , cod ATC D01AC02 - Preparate dermatologice | Antfungice pentru uz topic | Derivați de imidazol și triazol .

Date generale despre MICONAZOL SLAVIA 20mg/g SLAVIA PHARM

Substanța: miconazol

Data ultimei liste de medicamente: 01-08-2022

Codul comercial: W13742001

Concentrație:20mg/g

Forma farmaceutică: CREMĂ

Cantitate: 1

Prezentare produs: cutie x1 tub x20g

Tip produs: generic

Preț: 7.73 RON

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător:SLAVIA PHARM S.R.L. - ROMANIA

APP deținător: SLAVIA PHARM S.R.L. - ROMANIA

Număr APP: 8029/2015/01

Valabilitate: 2 ani

Concentrațiile disponibile pentru miconazol

1.2g, 2%, 200mg, 20mg/g, 2mg/ml, 400mg, 50mg

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu miconazol

Combinații cu alte substanțe

Listele de compensare pentru MICONAZOL SLAVIA 20mg/g SLAVIA PHARM

A - Sublista A cu 90% reducere din prețul de referință

Preț

Coplată

Plată pacient

7.73 RON

5.78 RON

1.95 RON

PNS 1.A (C2) - Persoane cu infecție HIV/SIDA şi tratatamentul postexpunere

Preț

Coplată

Plată pacient

7.73 RON

7.73 RON

0.00 RON

Conținutul prospectului pentru medicamentul MICONAZOL SLAVIA 20mg/g SLAVIA PHARM

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Miconazol Slavia 20 mg/g cremă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1 g cremă conţine nitrat de miconazol 20,00 mg.

Excipienţi cu efect cunoscut:
Alcool cetostearilic 10,00 mg p-Hidroxibenzoat de metil (E 218) 0,10 mg p-Hidroxibenzoat de n-propil (E 216) 0,05 mg
Propilenglicol 10,00 mg

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Cremă. Masă semisolidă, omogenă, onctuoasă, de culoare albă, fără miros.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Candidoze cutanate, ale unghiilor sau ale aparatului genital, dermatofiţii nefoliculare, dermatofiţii foliculare (ca adjuvant al tratamentului sistemic), pitiriazis versicolor, eritrasma. Infecţii dermo-epidermice infecţioase cu bacterii Gram-pozitiv (Corynebacterium minutissimum).

4.2 Doze şi mod de administrare

Calea de administrare:
Cutanată

Doze recomandate:
Infecţii fungice ale pielii: Crema se aplică local de 2 ori pe zi, după spălarea şi uscarea zonei afectate. Crema se masează pe piele pȃnă cȃnd este complet absorbită. Durata tratamentului variază între 2 - 6 săptămȃni în funcţie de localizarea infecţiei şi de severitatea acesteia. Tratamentul trebuie continuat pentru cel puţin o săptămȃnă după dispariţia tuturor simptomelor.

Infecţiile unghiilor: Crema se aplică la nivelul unghiilor infectate de 1 - 2 ori pe zi. Unghiile trebuie tăiate cît mai scurt posibil. Tratamentul trebuie continuat până la apariţia unghiei noi şi pentru cel puţin 10 zile după dispariţia tuturor simptomelor (de obicei 3 luni).

Iinfecţiile conductului auditiv extern: Crema trebuie aplicată pe conductul auditiv extern de 2 ori pe zi cu ajutorul unui tampon de vată.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă, alți compuși imidazolici sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

În timpul tratamentului cu forme farmaceutice topice ale miconazolului au fost raportate reacţii de hipersensibilitate severe, inclusiv anafilaxie si angioedeme. În cazul în care apare o reacţie care poate sugera hipersensibilitate sau iritaţie, tratamentul trebuie întrerupt. Miconazol Slavia nu trebuie să intre în contact cu mucoasa oculară.

Miconazol Slavia conţine alcool cetostearilic. Poate provoca reacţii adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact) Miconazol Slavia conţine p-hidroxibenzoat de metil (E 218) şi p-hidroxibenzoat de n- propil (E 216). Pot provoca recţii alergice (chiar întarziate)
Miconazol Slavia conţine propilenglicol. Poate provoca iritaţie cutanată

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Miconazol administrat sistemic este un inhibitor al sistemului CYP 3A4/2C9. Deoarece absorbţia miconazolului după aplicarea topică este redusă, interacţiunile relevante clinic sunt rare.
Cu toare acestea, la pacienţii carora li se administrează anticoagulante orale precum warfarina, trebuie avută grijă, iar efectul anticoagulant trebuie monitorizat.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina
Studiile menţionate în literatură, efectuate pe animale nu au evidenţiat efecte teratigene, însă, la administrarea orală de doze mari, au fost evidenţiate efecte fetotoxice. După administrarea topică, miconazolul este absorbit în cantitate foarte mică. Cu toate acestea, ca şi alţi derivaţi de imidazol, miconazolul trebuie utilizat cu atenţie în timpul sarcinii.

Alăptarea
Deoarece nu se ştie dacă miconazolul aplicat local se excretă în lapte, se va administra cu prudenţă la femeile care alăptează. În mod special va fi evitată administrarea pe zona sânilor.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Miconazolul nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacțiile adverse au fost raportate în cadrul a 21 studii clinice dublu-orb placebo-controlate, care au înrolat un număr total de 834 pacienți tratați cu miconazol cremă 2% (n=426) și/sau placebo (n=408). În plus au fost adăugate reacțiile adverse raportate spontan, după punerea pe piață.
A fost folosită următoarea convenție de clasificare a frecvenței:
Foarte frecvente ≥1/10
Frecvente ≥1/100 and <1/10
Mai puțin frecvente ≥1/1,000 and <1/100
Rare ≥1/10,000 and <1/1,000
Foarte rare <1/10,000
Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimate din datele disponibile)

Tabel 1: Reacții adverse raportate în cadrul studiilor clinice și după punerea pe piață.
Clasificare pe aparate și sisteme Reacții adverse

Categoria de frecvență

Mai puțin frecvente Cu frecvență necunoscută (≥1/1,000 to <1/100)

Tulburări ale sistemului Reacții anafilactice imunitar Hipersensibilitate

Afecțiuni cutanate și ale Senzație de arsură cutanată Angioedem țesutului subcutanat Inflamație cutanată Urticarie

Hipopigmentare cutanată Dermatită de contact
Rash
Eritem

Prurit
Tulburări generale și la nivelul Iritație la locul aplicării locului de administrare Senzație de arsură la locul aplicării

Prurit la locul aplicării
Reacții nespecifice la locul aplicării
Senzație de căldură la locul aplicării

Raportarea reacţiilor adverse suspectate
Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Datorită concentraţiei mici a substanţei active şi administrării locale, supradozajul acut este puţin probabil. În cazul ingestiei accidentale se instituie tratament simptomatic.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antifungice de uz dermatologic; derivaţi de imidazol şi triazol.
Cod ATC: D01AC02
Miconazolul este un derivat de imidazol. Are proprietăţi antimicotice şi poate acţiona prin interferarea cu permeabilitatea membranei celulare fungice. Spectrul de acţiune este larg . De asemenea, are si activitate antibacteriană.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţia
Absorbţia transdermică a miconazolului este foarte mică.

Distribuţia
Miconazolul absorbit se leagă de proteinele plasmatice (88,2%) şi de eritrocite (10,6%).

Metabolism şi excreţie: Miconazolul absorbit se elimină prin fecale.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile menţionate în literatură nu au evidenţiat afectarea fertilităţii.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

alcool cetostearilic vaselină albă palmitat de cetil propilenglicol parafină lichidă polisorbat 80 p-hidroxibenzoat de metil (E 218) p-hidroxibenzoat de n-propil (E 216) apă purificată

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

La temperaturi sub 25°C, în ambalajul original

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un tub a 20 g cremă.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale la eliminare.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

S.C. Slavia Pharm S.R.L.,
Bd. Theodor Pallady, Nr. 44C, sector 3, Bucureşti, România

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

8029/2015/01

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: Decembrie 2003
Reînnoirea autorizaţiei: August 2015

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Februarie 2019