ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

N04BA02

Levodopa + benserazidă

Sistemul nervos
Agenți dopaminergici
Dopa și derivați de dopa

D01AC12

Fenticonazol

Preparate dermatologice
Antfungice pentru uz topic
Derivați de imidazol și triazol

L02BG01

Aminoglutetimidă

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Hormoni antagonisti și agenți înrudiți
Inhibitori de aromatază

C10AA05

Atorvastatină

Sistemul cardiovascular
Hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante
Inhibitori ai HMG CoA reductazei

J07AXN2

Vaccin stafilococic

Antiinfecțioase de uz sistemic
Vaccinuri cu bacterii
Alte vaccinuri bacteriene

N05AF01

Flupentixol

Sistemul nervos
Antipsihotice
Derivați tioxanten

L01CE01

Topotecam

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alcaloizi din plante și alte produse naturale
Inhibitori ai topoisomerazei 1 (TOP1)

C07FX06

Carvedilol + ivabradină

Sistemul cardiovascular
Betablocante, alte combinații
Betablocante și alte combinații

N05BA06

Lorazepam

Sistemul nervos
Anxiolitice
Derivați benzodiazepinici

C07AB13

Talinolol

Sistemul cardiovascular
Betablocante
Betablocante selective

M03AC10

Mivacuriu

Sistemul musculo-scheletic
Miorelaxante, agenți cu acțiune periferica
Alți compuși de amoniu cuaternar

C08CA06

Nimodipină

Sistemul cardiovascular
Blocante selective ale canalelor de calciu cu efecte preponderent vasculare
Derivați de dihidropiridină