Anatomic Terapeutic Chimic • V04CXN2 • diverse

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

A05BA

Combinații

Tract digestiv și metabolism
Terapia hepatică, lipotrope

L01AB02

Treosulfan

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Agenți alchilanți
Alchil sulfonați

S01CA07

Combinații

Organe senzitive
Agenți antiinflamatori și antiinfecțioase în asociere
Corticosteroizi și antiinfecțioase în combinație

A10BD15

Dapagliflozină + metformină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Combinații de hipoglicemiante orale

L01XA02

Carboplatină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici
Compuși de platină (Pt)

G03AC02

Linestrenol

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Contraceptive hormonale pentru uz sistemic
Progestogeni

R03DX05

Omalizumab

Aparatul respirator
Alte medicamente sistemice pentru bolile obstructive ale căilor aeriene
Alte medicamente sistemice pentru afecțiuni obstructive ale căilor respiratorii

A10BD11

Linagliptină + metformină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Combinații de hipoglicemiante orale

R03AL02

Ipratropiu bromură + salbutamol

Aparatul respirator
Adrenergice, inhalanți
Adrenergice în asociere cu anticolinergice

J01DI54

Ceftolozan + tazobactam

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Alte cefalosporine și peneme

L01XC32

Atezolizumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici
Anticorpi monoclonali

H01CC54

Relugolix + estradiol + noretisteron

Preparate hormonale sistemice, excluzând hormoni sexuali și insuline
Hormoni ai hipotalamusului
Hormoni împotriva eliberării gonadotropinei