Anatomic Terapeutic Chimic • V04CF • Diagnosticarea tuberculozei

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

C10AA05

Atorvastatină

Sistemul cardiovascular
Hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante
Inhibitori ai HMG CoA reductazei

V03AF02

Dexrazoxan

Varia
Alte produse terapeutice
Agenți de detoxificare pentru tratamentul citostatic

L01EJ01

Ruxolitinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai kinazei asociați cu Janus (JAK)

L04AA37

Baricitinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Imunosupresoare selective

A10BG02

Rosiglitazonă

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Tiazolidindione

C10AB05

Fenofibrat

Sistemul cardiovascular
Hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante
Fibrați

J01DC04

Cefaclor

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Cefalosporine de generația II

N02AA08

Dihidrocodeină

Sistemul nervos
Opioide
Alcaloizi din opiu natural

A10BJ06

Semaglutidă

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Analogi de glucagon peptidă-1 (GLP-1)

R02AA12

Combinații

Aparatul respirator
Preparate pentru zona oro-faringiană
Antiseptice

V03AN01

Oxigen

Varia
Alte produse terapeutice
Gaze medicale

A16AX09

Fenilbutirat de glicerol

Tract digestiv și metabolism
Alte produse pentru tractul digestiv și metabolism
Produse diverse pentru tractul digestiv și metabolism