ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

R03DA74

Combinații

Aparatul respirator
Alte medicamente sistemice pentru bolile obstructive ale căilor aeriene
Xantine

B03AB09

Protein succinilat de fer

Sânge și organe hematopoetice
Preparate cu fier
Fe 2+, preparate orale

L04AA28

Belatacept

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Imunosupresoare selective

J04AA02

Sodiu paraaminosa lacilat

Antiinfecțioase de uz sistemic
Medicamente pentru tratamentul tuberculozei
Acid aminosalicilic și derivați

A10BD24

Ertugliflozină + sitagliptină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Combinații de hipoglicemiante orale

J01DE01

Cefepimă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Cefalosporine de generația IV

D07AC13

Mometazonă

Preparate dermatologice
Corticosteroizi simpli
Corticosteroizi puternici (III)

N05AX11

Zotepină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Alte antipsihotice

B01AC16

Eptifibatidă

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Antiagregante plachetare excluzând heparina

V03AN01

Oxigen

Varia
Alte produse terapeutice
Gaze medicale

B05AA01

Albumină umană

Sânge și organe hematopoetice
Sânge și produse similare
Substituenți de sânge și fracțiuni proteice plasmatice

J01DE02

Cefpirom

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Cefalosporine de generația IV