ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

J06BB16

Palivizumab

Antiinfecțioase de uz sistemic
Imunoglobuline
Imunoglobulinele specifice

D06BB11

Docosanol

Preparate dermatologice
Chimioterapice pentru aplicații locale
Antivirale

J05AB16

Remdesivir

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Nucleozide și nucleotide fără inhibitori de revers transcriptază

L01EC02

Dabrafenib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai serin-treonin kinazei B-raf (BRAF)

L03AX14

Histamină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunostimulante
Alte imunostimulante

B01AC16

Eptifibatidă

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Antiagregante plachetare excluzând heparina

J01DD13

Cefpodoximă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Cefalosporine de generația III

A10BK01

Dapagliflozină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Inhibitori de cotransportator sodiu glucoză de tip 2 (SGLT2)

A11GA01

Acid ascorbic

Tract digestiv și metabolism
Acid ascorbic (Vitamina C)
Acid ascorbic (vitamina C)

J06AA01

Ser terapeutic antidifteric

Antiinfecțioase de uz sistemic
Seruri imunitare

J01DC02

Cefuroximă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Cefalosporine de generația II

S01AX17

Lomefloxacină

Organe senzitive
Antiinfecțioase
Alte antiinfecțioase