ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

J05AR04

Abacavir + lamivudină + zidovudină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații

L04AC18

Risankizumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Inhibitori de interleukină

N05BA01

Diazepam

Sistemul nervos
Anxiolitice
Derivați benzodiazepinici

A06AB08

Picosulfat de sodiu

Tract digestiv și metabolism
Laxative
Laxative de contact

A12AA20

Combinații

Tract digestiv și metabolism
Calciu
Calciu (Ca)

L0XX

Ciltacabtagen autoleucel

Agenți antineoplazici și imunomodulatori

G02CXN4

Plante

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Alte preparate ginecologice

R05FB02

Plante

Aparatul respirator
Antitusive și expectorante, combinații
Alte antitusive și expectorante

R06AA02

Difenhidramină

Aparatul respirator
Antihistaminice pentru uz sistemic
Eteri de aminoalchil

C09XA02

Aliskiren

Sistemul cardiovascular
Alți agenți ce acționează pe sistemul renină-angiotensină
Inhibitori de renină

A10BK04

Ertugliflozină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Inhibitori de cotransportator sodiu glucoză de tip 2 (SGLT2)

V03AB13

Clorură de obidoximă

Varia
Alte produse terapeutice
Antidoturi