ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

D01AC60

Combinații

Preparate dermatologice
Antfungice pentru uz topic
Derivați de imidazol și triazol

C03DA01

Spironolactonă

Sistemul cardiovascular
Diuretice care economisesc potasiul
Antagoniști ai aldosteronului (antialdosteronice)

J05AR17

Emtricitabină + tenofovir alafenamidă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații

L01EJ01

Ruxolitinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai kinazei asociați cu Janus (JAK)

J02AX05

Micafungină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antimicotice de uz sistemic
Alte antimicotice pentru uz sistemic

R03AC02

Salbutamol

Aparatul respirator
Adrenergice, inhalanți
Agoniști selectivi beta-2-adrenergici

R02AAN1

Borat de fenilmercur

Aparatul respirator
Preparate pentru zona oro-faringiană
Antiseptice

C09CA09

Azilsartan

Sistemul cardiovascular
Antagoniști ai angiotensinei II

A05BA01

Arginină

Tract digestiv și metabolism
Terapia hepatică, lipotrope

C09AA09

Fosinopril

Sistemul cardiovascular
Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei

A04ADN1

Fosaprepitant

Tract digestiv și metabolism
Antiemetice și împotriva grețurilor
Alte antiemetice

J05AE09

Tipranavir

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Inhibitori de protează