ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

C09AA09

Fosinopril

Sistemul cardiovascular
Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei

C01CA17

Midodrină

Sistemul cardiovascular
Stimulante cardiace excluzând glicozizi cardiaci
Agenți adrenergici și dopaminergici

C10BA06

Rosuvastatină + ezetimib

Sistemul cardiovascular
Hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante, combinații
Inhibitori de HMG CoA reductaza in combinație cu alte agenți hipocolesterolemianți și hipotrigliceridemianți

L01BC07

Azacitidină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Antimetaboliți
Analogi ai pirimidinei

A05BA03

Silibină

Tract digestiv și metabolism
Terapia hepatică, lipotrope

B05AA

Proteine plasmatice umane de grup sanguin a,b,ab,0

Sânge și organe hematopoetice
Sânge și produse similare
Substituenți de sânge și fracțiuni proteice plasmatice

A10BH02

Vildagliptină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Inhibitori de dipeptidil peptidază 4 (DPP-4)

R07AX02

Ivacaftor

Aparatul respirator
Alte produse ale sistemului respirator
Alte produse pentru sistemul respirator

C01EB04

Plante

Sistemul cardiovascular
Alte preparate cardiace

L01FF03

Durvalumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Anticorpi monoclonali și conjugați de medicamente cu anticorpi
Inhibitori Pd-1/pdl-1 (proteina de moarte celulară programată 1/ligand de moarte 1)

J07CA02

Vaccin difteric + tetanic + pertussis + poliomielitic inactivat

Antiinfecțioase de uz sistemic
Vaccinuri cu bacterii și virusuri, combinații

D06BB53

Aciclovir + hidrocortizon

Preparate dermatologice
Chimioterapice pentru aplicații locale
Antivirale