ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

H01AC08

Somatrogon

Preparate hormonale sistemice, excluzând hormoni sexuali și insuline
Hormoni ai lobului hipofizar anterior si analogi
Somatropină și agoniști somatropină

G02CX01

Atosiban

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Alte preparate ginecologice

L01XX14

Tretinoină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici

G02AD02

Dinoprostonă

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Uterotonice
Prostaglandinele

B01AE01

Desirudină

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Inhibitori direcți de trombină

J05AE08

Atazanavir

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Inhibitori de protează

A07DA53

Loperamidă + simeticonă

Tract digestiv și metabolism
Antipropulsive

L01AD05

Fotemustină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Agenți alchilanți
Nitrozouree

A16AX03

Fenilbutirat de sodiu

Tract digestiv și metabolism
Alte produse pentru tractul digestiv și metabolism
Produse diverse pentru tractul digestiv și metabolism

N05BA12

Alprazolam

Sistemul nervos
Anxiolitice
Derivați benzodiazepinici

V03AXN1

Combinații

Varia
Alte produse terapeutice

G02CB01

Bromocriptină

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Alte preparate ginecologice
Inhibitori de prolactină