Anatomic Terapeutic Chimic • R03BA07 • mometazonă

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

J05AR15

Atazanavir + cobicistat

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații

A10AD01

Insulină umană

Tract digestiv și metabolism
Insuline și analogi
Insuline și analogi cu acțiune intermediară și rapidă

D01AC05

Isoconazol

Preparate dermatologice
Antfungice pentru uz topic
Derivați de imidazol și triazol

L04AX06

Pomalidomidă

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Alte imunosupresoare

J05AB54

Ribavirină + interferon alfa 2b

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Nucleozide și nucleotide fără inhibitori de revers transcriptază

N04BD02

Rasagilină

Sistemul nervos
Agenți dopaminergici
Inhibitori de monoaminoxidază B (IMAO B)

J06BB04

Imunoglobulină umană anti-hepatita b

Antiinfecțioase de uz sistemic
Imunoglobuline
Imunoglobulinele specifice

L01XX27

Trioxid de arsenic

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici

L01EK01

Axitinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai tirozin kinazei receptorului factorului de creștere endotelial vascular (VEGFR)

L04AA17

Adalimumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Imunosupresoare selective

D06BBN1

Combinații

Preparate dermatologice
Chimioterapice pentru aplicații locale
Antivirale

J01MA02

Ciprofloxacină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Chinolone antibacteriene
Fluoroquinolonele