Anatomic Terapeutic Chimic • R02AA06 • combinații

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

V10XA01

Iodura de sodiu (131i)

Varia
Alte radiofarmaceutice terapeutice
Compuși de iod (I 131)

V04CX

Verde de indocianină

Varia
Alți agenți de diagnostic

H01AC01

Somatropină

Preparate hormonale sistemice, excluzând hormoni sexuali și insuline
Hormoni ai lobului hipofizar anterior si analogi
Somatropină și agoniști somatropină

A10BJ02

Liraglutidă

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Analogi de glucagon peptidă-1 (GLP-1)

N05AB04

Proclorperazină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Fenotiazine cu structura de piperazină

N02AA08

Dihidrocodeină

Sistemul nervos
Opioide
Alcaloizi din opiu natural

A10BB09

Gliclazidă

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Sulfoniluree

A12CC02

Sulfat de magneziu

Tract digestiv și metabolism
Alte substanțe minerale
Magneziu (Mg)

B05DA

Icodextrină

Sânge și organe hematopoetice
Soluții pentru dializă peritoneală
Soluții izotone

J01DH56

Imipenem + cilastatină + relebactam

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Carbapeneme

N06BC01

Cafeină citrat

Sistemul nervos
Psihostimulante, agenți utilizați pentru ADHD și nootropice
Derivați de xantina

L01BA04

Pemetrexedă

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Antimetaboliți
Analogi ai acidului folic