Anatomic Terapeutic Chimic • R01AD07 • tixocortol

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

A10BD06

Pioglitazonă + glimepiridă

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Combinații de hipoglicemiante orale

N05AH03

Olanzapină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Diazepine, oxazepine, tiazepine și oxepine

L04AA21

Efalizumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Imunosupresoare selective

L04AC05

Ustekinumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Inhibitori de interleukină

L01EG02

Everolimus

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Ținta inhibitorilor de rapamicin kinază pentru mamifere (MTOR)

A02BX

Combinații

Tract digestiv și metabolism
Medicamente pentru ulcer peptic și boală de reflux gastro-esofagian
Alte medicamente pentru ulcer peptic și boală de reflux gastro-esofagian

J05AF13

Tenofovir alafenamidă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Nucleozide și nucleotide inhibitori de revers transcriptază

V03AB33

Hidroxocobalamină

Varia
Alte produse terapeutice
Antidoturi

R06AA09

Doxilamină

Aparatul respirator
Antihistaminice pentru uz sistemic
Eteri de aminoalchil

J01XE01

Nitrofurantoină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacteriene
Derivați nitrofuran

B02AA02

Acid tranexamic

Sânge și organe hematopoetice
Antifibrinolitice
Aminoacizi

L01XC12

Brentuximab vedotin

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici
Anticorpi monoclonali