ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

L01EK01

Axitinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai tirozin kinazei receptorului factorului de creștere endotelial vascular (VEGFR)

V08CA06

Gadoversetamidă

Varia
Mediu de contrast pentru rezonanța magnetica
Mediu de contrast paramagnetic

R07AX30

Lumacaftor + ivacaftor

Aparatul respirator
Alte produse ale sistemului respirator
Alte produse pentru sistemul respirator

N05AL01

Sulpiridă

Sistemul nervos
Antipsihotice
Benzamide

M05BX07

Vosoritid

Sistemul musculo-scheletic
Medicamente care afectează structura și mineralizarea oaselor
Alte medicamente care afectează structura și mineralizarea oaselor

D06AX01

Acid fusidic

Preparate dermatologice
Antibiotice pentru aplicații locale
Alte antibiotice pentru aplicații locale

L01XC08

Panitumumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici
Anticorpi monoclonali

V03AF07

Rasburicază

Varia
Alte produse terapeutice
Agenți de detoxificare pentru tratamentul citostatic

A10BD11

Linagliptină + metformină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Combinații de hipoglicemiante orale

L04AC21

Bimekizumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Inhibitori de interleukină

L04AC07

Tocilizumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Inhibitori de interleukină

C02CA06

Urapidil

Sistemul cardiovascular
Antiadrenergice cu acțiune periferică
Antagoniști ai receptorilor alfa-adrenergici