ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

M05BX06

Romosozumab

Sistemul musculo-scheletic
Medicamente care afectează structura și mineralizarea oaselor
Alte medicamente care afectează structura și mineralizarea oaselor

A02XN01

Plante

Tract digestiv și metabolism
Alte medicamente pentru tulburări legate de acid

N05BA08

Bromazepam

Sistemul nervos
Anxiolitice
Derivați benzodiazepinici

J05AD01

Foscarnet

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Derivați ai acidului fosfonic

J07BX03

Vaccin covid-19 (recombinant, cu adjuvant)

Antiinfecțioase de uz sistemic
Vaccinuri cu virusuri
Alte vaccinuri virale

B05AA05

Dextran

Sânge și organe hematopoetice
Sânge și produse similare
Substituenți de sânge și fracțiuni proteice plasmatice

J01CR05

Piperacilină + tazobactam

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antibacterieni beta-lactamice, peniciline
Combinații de peniciline, inclusiv inhibitori de beta-lactamază

L04AA08

Daclizumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Imunosupresoare selective

V03AE05

Oxihidroxid sucroferic

Varia
Alte produse terapeutice
Medicamente pentru tratamentul hiperpotasemiei și hiperfosfatemiei

S01AA13

Acid fusidic

Organe senzitive
Antiinfecțioase
Antibiotice

J01DI54

Ceftolozan + tazobactam

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Alte cefalosporine și peneme

A10AB04

Insulină lispro

Tract digestiv și metabolism
Insuline și analogi
Insuline și analogi cu acțiune rapidă