ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

A10BF01

Acarboză

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Inhibitori ai alfaglucozidazei

J01BA01

Cloramfenicol

Antiinfecțioase de uz sistemic
Amfenicoli

J05AR13

Dolutegravir + abacavir + lamivudină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații

L01EX14

Entrectinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Alți inhibitori ai protein kinazei

A08AA03

Amfepramonă

Tract digestiv și metabolism
Medicația obezității, excluzând produse dietetice
Produse antiobezitate cu acțiune centrală

V09AAN1

Tc 99 m - gluceptat

Varia
Sistemul nervos central
Technețiu (99m Tc) compuși

A10BD24

Ertugliflozină + sitagliptină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Combinații de hipoglicemiante orale

A10BK03

Empagliflozină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Inhibitori de cotransportator sodiu glucoză de tip 2 (SGLT2)

A10BG02

Rosiglitazonă

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Tiazolidindione

J01EE01

Sulfametoxazol + trimetoprim

Antiinfecțioase de uz sistemic
Sulfonamide și trimetoprim
Combinații de sulfonamide și trimetoprim, inclusiv derivați

J05AX07

Enfuvirtidă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Alte antivirale

S01XA02

Retinol

Organe senzitive
Alte preparate oftalmice
Alte oftalmologice