ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

J01DC04

Cefaclor

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Cefalosporine de generația II

N05CD02

Nitrazepam

Sistemul nervos
Hipnotice și sedative
Derivați de benzodiazepina

N06DA03

Rivastigmină

Sistemul nervos
Medicamente anti-demența
Anticolinesterazice

L01BC59

Trifluridină + tipiracil

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Antimetaboliți
Analogi ai pirimidinei

L04AD01

Ciclosporină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Inhibitori de calcineurină

J05AF04

Stavudină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Nucleozide și nucleotide inhibitori de revers transcriptază

J07BD52

Vaccin rujeolic, rubeolic, urlian, viu atenuat

Antiinfecțioase de uz sistemic
Vaccinuri cu virusuri
Vaccinuri pojar

D05AC01

Ditranol

Preparate dermatologice
Antipsoriazice de uz local
Derivați de antracen

L01EE04

Selumetinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai protein kinazei activate cu mitogen (MEK)

A05BAN4

Combinații

Tract digestiv și metabolism
Terapia hepatică, lipotrope

N05AH04

Quetiapină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Diazepine, oxazepine, tiazepine și oxepine

N05AE03

Sertindol

Sistemul nervos
Antipsihotice
Derivați de indol