ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

L01EC01

Vemurafenib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai serin-treonin kinazei B-raf (BRAF)

B02BD06

Factor viii de coagulare și factor von willebrand

Sânge și organe hematopoetice
Vitamina K și alte hemostatice
Factori ai coagulării sanguine

N07BA01

Nicotină

Sistemul nervos
Droguri utilizate în tulburările de adictie
Medicamente utilizate în dependența de nicotină

A16AX16

Givosiran

Tract digestiv și metabolism
Alte produse pentru tractul digestiv și metabolism
Produse diverse pentru tractul digestiv și metabolism

J05AR02

Abacavir + lamivudină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații

A13AN01

Procaină

Tract digestiv și metabolism
Tonice

C01DA05

Pentaeritritil tetranitrat

Sistemul cardiovascular
Vasodilatatoare utilizate în boli cardiace
Nitrați organici

A03FA01

Metoclopramid

Tract digestiv și metabolism
Propulsive

J05AE04

Nelfinavir

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Inhibitori de protează

B03AB09

Protein succinilat de fer

Sânge și organe hematopoetice
Preparate cu fier
Fe 2+, preparate orale

B05ZBN1

Combinații

Sânge și organe hematopoetice
Soluții pentru hemodializă și hemofiltrare
Soluții pentru hemofiltrare

A10BX02

Repaglinidă

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Alte hipoglicemiante orale, fără insuline