ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

L01CA02

Vincristină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alcaloizi din plante și alte produse naturale
Alcaloizi din vinca și analogi

L01BC05

Gemcitabină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Antimetaboliți
Analogi ai pirimidinei

C08DB01

Diltiazem

Sistemul cardiovascular
Blocante selective ale canalelor de calciu cu efecte cardiace directe
Derivați de benzotiazepină

J05AE14

Simeprevir

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Inhibitori de protează

N05AH05

Asenapină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Diazepine, oxazepine, tiazepine și oxepine

L01EX08

Lenvatinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Alți inhibitori ai protein kinazei

G03AA14

Nomegestrol + estradiol

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Contraceptive hormonale pentru uz sistemic
Progestogeni și estrogeni, combinații fixe

R02AAN1

Borat de fenilmercur

Aparatul respirator
Preparate pentru zona oro-faringiană
Antiseptice

L02BA01

Tamoxifen

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Hormoni antagonisti și agenți înrudiți
Anti-estrogeni

J07AXN3

Diverse

Antiinfecțioase de uz sistemic
Vaccinuri cu bacterii
Alte vaccinuri bacteriene

C07FX04

Bisoprolol + acid acetilsalicilic

Sistemul cardiovascular
Betablocante, alte combinații
Betablocante și alte combinații

B03XA06

Luspatercept

Sânge și organe hematopoetice
Alte preparate antianemice