ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

L01EA02

Dasatinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai tirozin kinazei BCR-ABL

H01CC01

Ganirelix

Preparate hormonale sistemice, excluzând hormoni sexuali și insuline
Hormoni ai hipotalamusului
Hormoni împotriva eliberării gonadotropinei

C09DB02

Olmesartan medoxomil + amlodipină

Sistemul cardiovascular
Antagoniști ai angiotensinei II, combinații
Antagoniști ai angiotensinei II și blocanți ai canalelor de Ca

C09CA03

Valsartan

Sistemul cardiovascular
Antagoniști ai angiotensinei II

N03AX16

Pregabalină

Sistemul nervos
Antiepileptice
Alte antiepileptice

G04BDN2

Metenamină + citrat de piperazină + kelină

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Urologicale
Medicamente pentru urinare frecventa si incontinenta

L04AB02

Infliximab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Inhibitori ai factorului de necroză tumorală alfa (TNF-alfa)

L04AC11

Siltuximab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Inhibitori de interleukină

L03AB11

Peginterferon alfa-2a

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunostimulante
Interferoni

A10BK01

Dapagliflozină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Inhibitori de cotransportator sodiu glucoză de tip 2 (SGLT2)

A03FA

Levosulpiridă

Tract digestiv și metabolism
Propulsive

C01CA01

Etilefrină

Sistemul cardiovascular
Stimulante cardiace excluzând glicozizi cardiaci
Agenți adrenergici și dopaminergici