ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

A10BA02

Metformină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Biguanide

S01BC01

Indometacină

Organe senzitive
Agenți antiinflamatori
Agenți antiinflamatorii, nesteroidieni

J06BD05

Sotrovimab

Antiinfecțioase de uz sistemic
Imunoglobuline
Anticorpi monoclonali antivirali

J01FA15

Telitromicină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Macrolide, lincosamide și streptogramine

D07CA01

Acid fusidic + hidrocortizon

Preparate dermatologice
Corticosteroizi în combinație cu antibiotice
Corticosteroizi cu potență slabă în combinație cu antibiotice

L04AX02

Talidomidă

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Alte imunosupresoare

L01XA01

Cisplatină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici
Compuși de platină (Pt)

R03BB06

Glicopironiu bromură

Aparatul respirator
Alte medicamente pentru boli obstructive ale căilor aeriene, inhalanți
Anticolinergice

N05AB04

Proclorperazină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Fenotiazine cu structura de piperazină

N03AF03

Rufinamidă

Sistemul nervos
Antiepileptice
Derivați de carboxamidă

J05AE11

Telaprevir

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Inhibitori de protează

C07FX05

Metoprolol + ivabradină

Sistemul cardiovascular
Betablocante, alte combinații
Betablocante și alte combinații