ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

L01XX42

Panobinostat

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici

C01CA17

Midodrină

Sistemul cardiovascular
Stimulante cardiace excluzând glicozizi cardiaci
Agenți adrenergici și dopaminergici

A01AB11

Combinații

Tract digestiv și metabolism
Preparate stomatologice
Antiinfecțioase și antiseptice pentru tratament oral local

V03AF03

Folinat de calciu

Varia
Alte produse terapeutice
Agenți de detoxificare pentru tratamentul citostatic

L01XB01

Procarbazină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici
Methilhidrazine

V03AF05

Amifostină

Varia
Alte produse terapeutice
Agenți de detoxificare pentru tratamentul citostatic

J05AR19

Emtricitabină + rilpivirină + tenofovir alafenamidă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații

J01DH02

Meropenem

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Carbapeneme

L01ED05

Lorlatinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai limfom kinazei anaplastice (ALK)

L01EB02

Erlotinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai tirozin kinazei receptorului factorului de creștere epidermic (EGFR)

M05BA07

Acid risedronic

Sistemul musculo-scheletic
Medicamente care afectează structura și mineralizarea oaselor
Bifosfonatii