ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

H03BB01

Carbimazol

Preparate hormonale sistemice, excluzând hormoni sexuali și insuline
Preparate anti-tiroidiene
Derivați de imidazol ce contin sulf

L01AX03

Temozolomidă

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Agenți alchilanți
Alți agenți de alchilare

L01FX03

Catumaxomab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Anticorpi monoclonali și conjugați de medicamente cu anticorpi
Alți anticorpi monoclonali și conjugați de medicamente cu anticorpi

C07AB07

Bisoprolol

Sistemul cardiovascular
Betablocante
Betablocante selective

R06AB04

Clorfenamină

Aparatul respirator
Antihistaminice pentru uz sistemic
Alchilamine substituite

B01AD01

Streptokinază

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Enzime

C01EB06

Fosfocreatinină

Sistemul cardiovascular
Alte preparate cardiace

S01CA05

Betametazonă + cloramfenicol

Organe senzitive
Agenți antiinflamatori și antiinfecțioase în asociere
Corticosteroizi și antiinfecțioase în combinație

A16AA06

Betaină anhidră

Tract digestiv și metabolism
Alte produse pentru tractul digestiv și metabolism
Aminoacizi și derivați

L01ED05

Lorlatinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai limfom kinazei anaplastice (ALK)

J05AG05

Rilpivirină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptaza

L01AA09

Bendamustină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Agenți alchilanți
Analogi de muștar de azot