Anatomic Terapeutic Chimic • M03AC03 • vecuroniu

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

B01AC17

Tirofiban

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Antiagregante plachetare excluzând heparina

C04AXN1

Ginkgo biloba

Sistemul cardiovascular
Vasodilatatoare periferice
Alte vasodilatatoare periferice

N01AX13

Protoxid de azot

Sistemul nervos
Anestezice generale
Alte anestezice generale

C03CA01

Furosemid

Sistemul cardiovascular
Diuretice puternice (de ansă)
Sulfonamide

G03AD02

Ulipristal acetat

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Contraceptive hormonale pentru uz sistemic
Contraceptive de urgență

L01EG02

Everolimus

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Ținta inhibitorilor de rapamicin kinază pentru mamifere (MTOR)

B05DB

Combinații

Sânge și organe hematopoetice
Soluții pentru dializă peritoneală
Soluții hipertone

J05AF11

Telbivudină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Nucleozide și nucleotide inhibitori de revers transcriptază

C09XA02

Aliskiren

Sistemul cardiovascular
Alți agenți ce acționează pe sistemul renină-angiotensină
Inhibitori de renină

H03CA01

Iodură de potasiu

Preparate hormonale sistemice, excluzând hormoni sexuali și insuline
Terapie cu iod

N02BE71

Combinații

Sistemul nervos
Alte analgezice și antipiretice
Anilide

G03CA53

Combinații

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Estrogeni
Estrogeni naturali și semisintetici, simpli