ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

C08CA09

Lacidipină

Sistemul cardiovascular
Blocante selective ale canalelor de calciu cu efecte preponderent vasculare
Derivați de dihidropiridină

D11AH02

Pimecrolimus

Preparate dermatologice
Alte preparate dermatologice
Agenti pentru dermatita, excluzand corticosteroizii

C10AA04

Fluvastatină

Sistemul cardiovascular
Hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante
Inhibitori ai HMG CoA reductazei

J05AR19

Emtricitabină + rilpivirină + tenofovir alafenamidă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații

L01XX02

Asparaginază

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici

J05AX05

Inosină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Alte antivirale

B02BC30

Fibrinogen + trombină

Sânge și organe hematopoetice
Vitamina K și alte hemostatice
Hemostatice locale

J05AR12

Lamivudină + tenofovir disoproxil

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații

A16AX01

Acid tioctic (alfa-lipoic)

Tract digestiv și metabolism
Alte produse pentru tractul digestiv și metabolism
Produse diverse pentru tractul digestiv și metabolism

L01XC13

Pertuzumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici
Anticorpi monoclonali

J04AA02

Sodiu paraaminosa lacilat

Antiinfecțioase de uz sistemic
Medicamente pentru tratamentul tuberculozei
Acid aminosalicilic și derivați

N05AH02

Clozapină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Diazepine, oxazepine, tiazepine și oxepine