Anatomic Terapeutic Chimic • M02AA06 • etofenamat

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

C01BB01

Lidocaină

Sistemul cardiovascular
Antiaritmice clasa I și III
Antiaritmice, clasa Ib

L01XX25

Bexaroten

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici

A03AXN1

Plante

Tract digestiv și metabolism
Medicamente pentru tulburări funcționale intestinale
Alte medicamente pentru tulburări funcționale intestinale

A10BK01

Dapagliflozină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Inhibitori de cotransportator sodiu glucoză de tip 2 (SGLT2)

C07AB13

Talinolol

Sistemul cardiovascular
Betablocante
Betablocante selective

L03AB04

Interferon alfa 2a

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunostimulante
Interferoni

J05AF03

Zalcitabină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Nucleozide și nucleotide inhibitori de revers transcriptază

D01AC16

Flutrimazol

Preparate dermatologice
Antfungice pentru uz topic
Derivați de imidazol și triazol

J05AP09

Dasabuvir

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV

A01AB12

Hexetidină

Tract digestiv și metabolism
Preparate stomatologice
Antiinfecțioase și antiseptice pentru tratament oral local

N05AB04

Proclorperazină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Fenotiazine cu structura de piperazină

N05AE05

Lurasidonă

Sistemul nervos
Antipsihotice
Derivați de indol