ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

B01AD01

Streptokinază

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Enzime

B03AE01

Cianocobalamină + sulfat de fier + acid folic

Sânge și organe hematopoetice
Preparate cu fier
Fier în alte combinații

L01EC01

Vemurafenib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai serin-treonin kinazei B-raf (BRAF)

N02AX52

Tramadol + paracetamol

Sistemul nervos
Opioide
Alte opioide

L02BB01

Flutamidă

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Hormoni antagonisti și agenți înrudiți
Anti-androgeni

N05AH02

Clozapină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Diazepine, oxazepine, tiazepine și oxepine

J05AG03

Efavirenzum

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptaza

R05X

Paracetamol + clorfenamină

Aparatul respirator
Alte preparate pentru răceală

N06AA12

Doxepină

Sistemul nervos
Antidepresive
Inhibitori non-selectivi ai recaptării monoaminei

D11AXN4

Combinații

Preparate dermatologice
Alte preparate dermatologice

L01BB04

Cladribină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Antimetaboliți
Analogi de purină

M05BA07

Acid risedronic

Sistemul musculo-scheletic
Medicamente care afectează structura și mineralizarea oaselor
Bifosfonatii