Anatomic Terapeutic Chimic • L01FF02 • pembrolizumab

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

L01EA05

Ponatinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai tirozin kinazei BCR-ABL

A06AH03

Naloxegol

Tract digestiv și metabolism
Laxative
Antagonisti receptori periferici opiozi

A12AA03

Gluconat de calciu

Tract digestiv și metabolism
Calciu
Calciu (Ca)

B01AX01

Defibrotid

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Alte antitrombotice

J06BB01

Imunoglobulină anti-d

Antiinfecțioase de uz sistemic
Imunoglobuline
Imunoglobulinele specifice

J01XX04

Spectinomicină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacteriene

L04AA23

Natalizumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Imunosupresoare selective

J05AF03

Zalcitabină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Nucleozide și nucleotide inhibitori de revers transcriptază

B05XA14

Glicerofosfat

Sânge și organe hematopoetice
Alte soluții intravenoase
Soluții de electroliți

D07AC13

Mometazonă

Preparate dermatologice
Corticosteroizi simpli
Corticosteroizi puternici (III)

L01AB02

Treosulfan

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Agenți alchilanți
Alchil sulfonați

A10BX11

Canagliflozină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Alte hipoglicemiante orale, fără insuline