ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

L02AE03

Goserelină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Hormoni și agenți înrudiți
Analogi ai hormonului de eliberare a gonadotropinei

A06AD

Combinații

Tract digestiv și metabolism
Laxative
Laxative osmotice

J05AR19

Emtricitabină + rilpivirină + tenofovir alafenamidă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații

D07AB03

Flumetazonă

Preparate dermatologice
Corticosteroizi simpli
Corticosteroizi cu potență moderată (II)

J06AA02

Ser terapeutic antitetanic

Antiinfecțioase de uz sistemic
Seruri imunitare

A10BH01

Sitagliptină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Inhibitori de dipeptidil peptidază 4 (DPP-4)

N05CF01

Zopiclonă

Sistemul nervos
Hipnotice și sedative
Medicamente înrudite cu benzodiazepinele

J06BD05

Sotrovimab

Antiinfecțioase de uz sistemic
Imunoglobuline
Anticorpi monoclonali antivirali

V03AB13

Clorură de obidoximă

Varia
Alte produse terapeutice
Antidoturi

B01AD12

Proteina c

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Enzime

N05AX08

Risperidonă

Sistemul nervos
Antipsihotice
Alte antipsihotice

B05BA03

Sorbitol

Sânge și organe hematopoetice
Soluții pentru administrare intravenoasă
Soluții pentru alimentație parenterală