Anatomic Terapeutic Chimic • L • Agenți antineoplazici și imunomodulatori

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

J05AP01

Ribavirină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV

J04AD03

Etionamidă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Medicamente pentru tratamentul tuberculozei
Derivați de tiocarbamidă

R07AA02

Diverse

Aparatul respirator
Alte produse ale sistemului respirator
Surfactanti pulmonari

D10AD54

Isotretinoină + eritromicină

Preparate dermatologice
Preparate antiacneice de uz topic
Retinoizi pentru uz topic

J05AF01

Zidovudină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Nucleozide și nucleotide inhibitori de revers transcriptază

L04AX08

Darvadstrocel

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Alte imunosupresoare

V03AB17

Clorură de metiltionină

Varia
Alte produse terapeutice
Antidoturi

C02KX02

Ambrisentan

Sistemul cardiovascular
Alte antihipertensive
Antihipertensive pentru hiperteniune arterială pulmonară

J01BA01

Cloramfenicol

Antiinfecțioase de uz sistemic
Amfenicoli

A10BD25

Metformină + saxagliptină + dapagliflozină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Combinații de hipoglicemiante orale

R03DX05

Omalizumab

Aparatul respirator
Alte medicamente sistemice pentru bolile obstructive ale căilor aeriene
Alte medicamente sistemice pentru afecțiuni obstructive ale căilor respiratorii

B01AC25

Cangrelor

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Antiagregante plachetare excluzând heparina