Anatomic Terapeutic Chimic • J07BM03 • vaccin papilomavirus

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

J01DD62

Cefoperazonă + sulbactam

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Cefalosporine de generația III

N05CD02

Nitrazepam

Sistemul nervos
Hipnotice și sedative
Derivați de benzodiazepina

L01AA03

Melfalan

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Agenți alchilanți
Analogi de muștar de azot

C07BB12

Nebivolol + hidroclorotiazidă

Sistemul cardiovascular
Betablocante și tiazide
Betablocante selective și tiazide

L04AA25

Eculizumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Imunosupresoare selective

L01EX13

Gilteritinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Alți inhibitori ai protein kinazei

J05AG03

Efavirenz

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptaza

L01AB01

Busulfan

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Agenți alchilanți
Alchil sulfonați

C02AC06

Rilmenidină

Sistemul cardiovascular
Antiadrenergice cu acțiune centrală
Agoniști ai receptorilor imidazolici

A10BD23

Ertugliflozină + metformină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Combinații de hipoglicemiante orale

R02AX01

Flurbiprofen

Aparatul respirator
Preparate pentru zona oro-faringiană
Alte preparate pentru gât

J06AA04

Antitoxină botulinică

Antiinfecțioase de uz sistemic
Seruri imunitare