Anatomic Terapeutic Chimic • J05AE09 • tipranavir

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

N02AA05

Oxicodonă

Sistemul nervos
Opioide
Alcaloizi din opiu natural

C09AA03

Lisinopril

Sistemul cardiovascular
Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei

A12CC02

Sulfat de magneziu

Tract digestiv și metabolism
Alte substanțe minerale
Magneziu (Mg)

J05AE07

Fosamprenavir

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Inhibitori de protează

M01AB05

Diclofenac

Sistemul musculo-scheletic
Produse antiinflamatoare și antireumatice, non-steroidiene
Derivați de acid acetic și substanțe înrudite

H01AC07

Somapacitan

Preparate hormonale sistemice, excluzând hormoni sexuali și insuline
Hormoni ai lobului hipofizar anterior si analogi
Somatropină și agoniști somatropină

D07CC01

Betametazonă + gentamicină

Preparate dermatologice
Corticosteroizi în combinație cu antibiotice
Corticosteroizi puternici în combinație cu antibiotice

L01XX23

Mitotan

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici

N05AH04

Quetiapină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Diazepine, oxazepine, tiazepine și oxepine

L03AB09

Interferon alfacon-1

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunostimulante
Interferoni

J05AG01

Nevirapină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptaza

R06AA04

Clemastină

Aparatul respirator
Antihistaminice pentru uz sistemic
Eteri de aminoalchil