Anatomic Terapeutic Chimic • J01CE • Peniciline sensibile la beta-lactamază

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

V03AE04

Acetat de calciu + subcarbonat de magneziu

Varia
Alte produse terapeutice
Medicamente pentru tratamentul hiperpotasemiei și hiperfosfatemiei

B01AF01

Rivaroxaban

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Inhibitori direcți factori Xa

J07CAN1

Vaccin combinat dtp-hbv-ipv

Antiinfecțioase de uz sistemic
Vaccinuri cu bacterii și virusuri, combinații

A11DB

Combinații

Tract digestiv și metabolism
Vitamina B1 și combinații cu vitamina B6 și B12

J07XN09

Diverse

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte vaccinuri

D07XA01

Combinații

Preparate dermatologice
Corticosteroizi în alte combinații
Corticosteroizi cu potență slabă, alte combinații

J07XN06

Diverse

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte vaccinuri

C05BA53

Diclofenac + heparină

Sistemul cardiovascular
Medicația antivaricoasă
Heparine sau heparinoizi pentru uz topic

B05AA06

Gelatină

Sânge și organe hematopoetice
Sânge și produse similare
Substituenți de sânge și fracțiuni proteice plasmatice

G01AX05

Nifuratel

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Antiinfecțioase și antiseptice, excluzând combinațiile cu corticosteroizi
Alte antiinfecțioase și antiseptice

A07AA02

Nistatină

Tract digestiv și metabolism
Antiinfecțioase intestinale
Antibiotice

L01EK03

Tivozanib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai tirozin kinazei receptorului factorului de creștere endotelial vascular (VEGFR)