ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

N02AE01

Buprenorfină

Sistemul nervos
Opioide
Derivați oripavina

G02CXN3

Plante

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Alte preparate ginecologice

D06BB53

Aciclovir + hidrocortizon

Preparate dermatologice
Chimioterapice pentru aplicații locale
Antivirale

A09AN01

Pancreatină + dimeticonă

Tract digestiv și metabolism
Enzime digestive

D01AC20

Clotrimazol + hexamidină

Preparate dermatologice
Antfungice pentru uz topic
Derivați de imidazol și triazol

J01FG01

Pristinamicină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Macrolide, lincosamide și streptogramine
Streptogramine

C01BC04

Flecainidă

Sistemul cardiovascular
Antiaritmice clasa I și III
Antiaritmice, clasa Ic

D01AE18

Tolnaftat

Preparate dermatologice
Antfungice pentru uz topic
Alte antifungice pentru uz topic

C01DX16

Nicorandil

Sistemul cardiovascular
Vasodilatatoare utilizate în boli cardiace
Alte vasodilatatoare utilizate în boli cardiace

G02AB03

Ergometrină

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Uterotonice
Alcaloizi din ergot

B03AA02

Fier fumarat

Sânge și organe hematopoetice
Preparate cu fier
Fe 2+, preparate orale

C09AA05

Ramipril

Sistemul cardiovascular
Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei