ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

J05AF09

Emtricitabină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Nucleozide și nucleotide inhibitori de revers transcriptază

R02AA01

Ambazonă

Aparatul respirator
Preparate pentru zona oro-faringiană
Antiseptice

G02CB01

Bromocriptină

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Alte preparate ginecologice
Inhibitori de prolactină

V03AB38

Andexanet alfa

Varia
Alte produse terapeutice
Antidoturi

L01DB06

Idarubicină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Antibiotice citotoxice și substanțe înrudite
Antracicline și substanțe înrudite

B05AA06

Gelatină

Sânge și organe hematopoetice
Sânge și produse similare
Substituenți de sânge și fracțiuni proteice plasmatice

R05DB27

Levodropropizină

Aparatul respirator
Antitusive, excluzand combinații cu expectorante
Alte antitusive

L01EX13

Gilteritinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Alți inhibitori ai protein kinazei

J05AF11

Telbivudină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Nucleozide și nucleotide inhibitori de revers transcriptază

R02AAN1

Borat de fenilmercur

Aparatul respirator
Preparate pentru zona oro-faringiană
Antiseptice

V03AB35

Sugamadex

Varia
Alte produse terapeutice
Antidoturi

J01XX11

Tedizolidă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacteriene