ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

L01BC59

Trifluridină + tipiracil

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Antimetaboliți
Analogi ai pirimidinei

C10BA03

Pravastatină + fenofibrat

Sistemul cardiovascular
Hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante, combinații
Inhibitori de HMG CoA reductaza in combinație cu alte agenți hipocolesterolemianți și hipotrigliceridemianți

J01DC02

Cefuroximă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Cefalosporine de generația II

J01XD01

Metronidazol

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacteriene
Derivați de imidazol

H01CC01

Ganirelix

Preparate hormonale sistemice, excluzând hormoni sexuali și insuline
Hormoni ai hipotalamusului
Hormoni împotriva eliberării gonadotropinei

C10AB05

Fenofibrat

Sistemul cardiovascular
Hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante
Fibrați

B05AA

Proteine plasmatice umane de grup sanguin a,b,ab,0

Sânge și organe hematopoetice
Sânge și produse similare
Substituenți de sânge și fracțiuni proteice plasmatice

J07BA02

Vaccin împotriva encefalitei japoneze (inactiv, adsorbit)

Antiinfecțioase de uz sistemic
Vaccinuri cu virusuri
Vaccinuri encefalita

C01DA08

Isosorbid dinitrat

Sistemul cardiovascular
Vasodilatatoare utilizate în boli cardiace
Nitrați organici

L01FC02

Isatuximab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Anticorpi monoclonali și conjugați de medicamente cu anticorpi
Inhibitori ai Cd38 (clustere de diferențiere 38).

N05BA05

Clorazepat dipotasic

Sistemul nervos
Anxiolitice
Derivați benzodiazepinici

B01AB05

Enoxaparină

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Grupul heparinei