ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

N05AH02

Clozapină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Diazepine, oxazepine, tiazepine și oxepine

C02CA01

Prazosină

Sistemul cardiovascular
Antiadrenergice cu acțiune periferică
Antagoniști ai receptorilor alfa-adrenergici

V03AB21

Iodură de potasiu

Varia
Alte produse terapeutice
Antidoturi

L01EX05

Regorafenib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Alți inhibitori ai protein kinazei

B01AC30

Acid acetilsalicilic + dipiridamol

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Antiagregante plachetare excluzând heparina

L01XX33

Celecoxib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici

A06AG10

Docusat de sodiu

Tract digestiv și metabolism
Laxative
Produse cu administrare intrarectală

S01JA01

Fluoresceină sodică

Organe senzitive
Agenți pentru diagnostic
Agenți coloranți

R03AC03

Terbutalină

Aparatul respirator
Adrenergice, inhalanți
Agoniști selectivi beta-2-adrenergici

V04CX

Verde de indocianină

Varia
Alți agenți de diagnostic

C10BX09

Rosuvastatină + amlodipină

Sistemul cardiovascular
Hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante, combinații
Inhibitori de HMG CoA reductaza, alte combinații

N03AX19

Lamotrigină

Sistemul nervos
Antiepileptice
Alte antiepileptice