ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

B05AA05

Dextran

Sânge și organe hematopoetice
Sânge și produse similare
Substituenți de sânge și fracțiuni proteice plasmatice

A12AX

Combinații

Tract digestiv și metabolism
Calciu
Calciu (Ca) în combinații

L01EX05

Regorafenib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Alți inhibitori ai protein kinazei

J01FA02

Spiramicină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Macrolide, lincosamide și streptogramine

H01CC02

Cetrorelix

Preparate hormonale sistemice, excluzând hormoni sexuali și insuline
Hormoni ai hipotalamusului
Hormoni împotriva eliberării gonadotropinei

B01AB04

Dalteparină

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Grupul heparinei

R06AD07

Mequitazină

Aparatul respirator
Antihistaminice pentru uz sistemic
Derivați de fenotiazină

G03DC01

Alilestrenol

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Progestogeni
Derivați de estren

V03AE09

Patiromer calciu

Varia
Alte produse terapeutice
Medicamente pentru tratamentul hiperpotasemiei și hiperfosfatemiei

B05XCN2

Combinații

Sânge și organe hematopoetice
Alte soluții intravenoase
Vitamine

D07CB01

Nistatină + neomicină + triamcinolon

Preparate dermatologice
Corticosteroizi în combinație cu antibiotice
Corticosteroizi cu potență moderată în combinație cu antibiotice

L04AA29

Tofacitinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Imunosupresoare selective