Anatomic Terapeutic Chimic • G03GA08 • gonadotrofină corionică alfa

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

B01AC04

Clopidogrel

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Antiagregante plachetare excluzând heparina

J04AB04

Rifabutină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Medicamente pentru tratamentul tuberculozei
Antibiotice

J07BB02

Vaccin gripal inactivat

Antiinfecțioase de uz sistemic
Vaccinuri cu virusuri
Vaccinuri gripale

A03

Plante

Tract digestiv și metabolism

G03DC05

Tibolonă

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Progestogeni
Derivați de estren

S01CA07

Combinații

Organe senzitive
Agenți antiinflamatori și antiinfecțioase în asociere
Corticosteroizi și antiinfecțioase în combinație

S03CA01

Combinații

Organe senzitive
Corticosteroizi și antiinfecțioase în asociere

C09XA02

Aliskiren

Sistemul cardiovascular
Alți agenți ce acționează pe sistemul renină-angiotensină
Inhibitori de renină

C09AA07

Benazepril

Sistemul cardiovascular
Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei

P01AB01

Metronidazol

Produse antiparazitare, insecticide si repelente
Agenți contra amoebiazei și a altor boli produse de protozoare
Derivați nitroimidazol

R03DA05

Aminofilină

Aparatul respirator
Alte medicamente sistemice pentru bolile obstructive ale căilor aeriene
Xantine

L03AB01

Interferon alfa natural

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunostimulante
Interferoni