ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

S01BC11

Bromfenac

Organe senzitive
Agenți antiinflamatori
Agenți antiinflamatorii, nesteroidieni

P02CE01

Levamisol

Produse antiparazitare, insecticide si repelente
Agenți antinematodici
Derivați de imidazotiazol

N06DA02

Donepezil

Sistemul nervos
Medicamente anti-demența
Anticolinesterazice

C05BA53

Diclofenac + heparină

Sistemul cardiovascular
Medicația antivaricoasă
Heparine sau heparinoizi pentru uz topic

L01FD01

Trastuzumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Anticorpi monoclonali și conjugați de medicamente cu anticorpi
Inhibitori Her2 (receptorul 2 al factorului de creștere epidermică umană).

N05AH01

Loxapină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Diazepine, oxazepine, tiazepine și oxepine

N05CA02

Amobarbital

Sistemul nervos
Hipnotice și sedative
Barbiturice, simple

N03AX18

Lacosamidă

Sistemul nervos
Antiepileptice
Alte antiepileptice

L04AX03

Metotrexat

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Alte imunosupresoare

J05AF11

Telbivudină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Nucleozide și nucleotide inhibitori de revers transcriptază

A10AD01

Insulină umană

Tract digestiv și metabolism
Insuline și analogi
Insuline și analogi cu acțiune intermediară și rapidă

N05BA08

Bromazepam

Sistemul nervos
Anxiolitice
Derivați benzodiazepinici