ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

G02AD06

Misoprostol

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Uterotonice
Prostaglandinele

A01AD02

Benzidamină

Tract digestiv și metabolism
Preparate stomatologice
Alte preparate pentru tratament oral local

L01BB04

Cladribină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Antimetaboliți
Analogi de purină

N01AH06

Remifentanil

Sistemul nervos
Anestezice generale
Anestezice opioide

L01EJ02

Fedratinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai kinazei asociați cu Janus (JAK)

S01AA13

Acid fusidic

Organe senzitive
Antiinfecțioase
Antibiotice

D07AE15

Terbinafină

Preparate dermatologice
Corticosteroizi simpli

M03AC11

Cisatracuriu

Sistemul musculo-scheletic
Miorelaxante, agenți cu acțiune periferica
Alți compuși de amoniu cuaternar

N03AX18

Lacosamidă

Sistemul nervos
Antiepileptice
Alte antiepileptice

L04AA31

Teriflunomidă

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Imunosupresoare selective

B01AC30

Acid acetilsalicilic + dipiridamol

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Antiagregante plachetare excluzând heparina

C01BD07

Dronedaronă

Sistemul cardiovascular
Antiaritmice clasa I și III
Antiaritmice, clasa III