Anatomic Terapeutic Chimic • D06AXN1 • combinații

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

C09AA15

Zofenopril

Sistemul cardiovascular
Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei

G04BE09

Vardenafil

Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
Urologicale
Medicamente utilizate în tratamentul disfuncției erectile

J04AK06

Delamanidă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Medicamente pentru tratamentul tuberculozei
Alte medicamente pentru tratamentul tuberculozei

L01EM03

Alpelisib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai fosfatidilinozitol-3-kinazei (PI3K)

A10BD21

Saxagliptină + dapagliflozină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Combinații de hipoglicemiante orale

D07AB09

Triamcinolon

Preparate dermatologice
Corticosteroizi simpli
Corticosteroizi cu potență moderată (II)

C02KX05

Riociguat

Sistemul cardiovascular
Alte antihipertensive
Antihipertensive pentru hiperteniune arterială pulmonară

D05AC51

Combinații

Preparate dermatologice
Antipsoriazice de uz local
Derivați de antracen

H01CC01

Ganirelix

Preparate hormonale sistemice, excluzând hormoni sexuali și insuline
Hormoni ai hipotalamusului
Hormoni împotriva eliberării gonadotropinei

C10BX06

Acid acetilsalicilic + atorvastatină + ramipril

Sistemul cardiovascular
Hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante, combinații
Inhibitori de HMG CoA reductaza, alte combinații

L04AX06

Pomalidomidă

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Alte imunosupresoare

A07DA02

Opiu

Tract digestiv și metabolism
Antipropulsive